Závěr školního roku v I.třídě:

Vážení rodiče,

všichni víte, že jsme celý červen smysluplně využili a že jsme se učili i při speciálních programech organizovaných ve škole (Program jak se chovat ke psům) nebo na Toulcově dvoře (Žabí putování, Koza Róza), ale i při využívání výukových programů na počítačích zejména při procvičování matematických znalostí. Ve druhé třídě v tom budeme samozřejmě pokračovat.

Školní rok uzavřela příjemná zahradní slavnost se spoustou atrakcí a dobrot. Poslední den jsme se rozloučili Truvérskou mší Petra Ebena s požehnáním pana faráře Ondřeje Koláře a hudební podporou pana faráře Miloše Rejchrta. S „páťáky“ jsme si zazpívali Píseň na rozloučenou.

Vaše děti úspěšně dokončily první třídu a dostaly závěrečné vysvědčení. Děti získaly zasloužené jedničky díky individuálním pokrokům ve čtení, psaní, matematice i v dalších dovednostech.

Společně s Vámi a s Vašimi ratolestmi jsme také zhodnotili a zapsali, co se Vašim dětem nejvíce povedlo a co je třeba trénovat a zlepšovat. Nezapomínejte, prosím, na trénink ani o prázdninách. Čas nečeká, brzy se zase uvidíme a budeme natrénované dovednosti využívat.

Užijte si léto v klidu a ve zdraví.

Vaše

Marie Nováková