Září ve třetí třídě

Po prázdninách nás znovu přivítala naše vesele žlutá třída a nová paní učitelka. První dny jsme se s ní navzájem poznávali a hráli hry. Procházka do Stromovky nás překvapila deštěm, ale my se nenechali zastrašit. Vydrželi jsme venku ještě další hodinu. Několik aktivit pod stromem nás zachránilo před jinak jistým ústupem do školy. Účast na akci „Dožínky na Letné“ nám pak hezky završila první školní týden. Připraven byl velmi pestrý program o zemědělství a chovu různých zvířat.

Ve druhém týdnu jsme se dozvěděli, co nového nás letos ve škole čeká. Seznámili jsme se s angličtinou, s níž hravou a přívětivou formou začínáme. Zavítal mezi nás i pán s Drumbeny. Hodinka s ním nám však utekla jako voda, až nám to bylo líto.

V dalším týdnu proběhl adaptační pobyt v Bělči. O opravdu vydařeném průběhu pobytu z pohledu paní učitelky již rodiče dostali informaci v emailu. Doufáme, že neméně pozitivní byl i ten pohled dětský. Dětem se podařilo odhalit, kde máme jako třída největší rezervy a kde jsou naše silné stránky. Také jsme si uvědomili, že některým příběhům nelze porozumět hned po prvním přečtení. Občas je potřebujeme nejprve řádně prozkoumat, zažít, prožít, pak teprve možné pochopit jejich poslání. Ve třídě nám z pobytu zůstala krásná vzpomínka – okno do Kocourkova, ve kterém si můžete přečíst námi vytvořené příběhy.

Tempo práce se nám zároveň začalo zrychlovat hned v dalším týdnu. Bylo třeba nastavit si nová pravidla, aby se nám ve třídě lépe pracovalo. Stačilo jen si vzpomenout, co je třeba dodržovat, aby měl každý z nás dobré podmínky k práci. Promyšlené věty jsme si sepsali a rázem byla pravidla na světě. V českém jazyce opakujeme učivo druhého ročníku, jde nám to stále lépe a lépe. Matematice se snažíme porozumět prostřednictvím jednotlivých prostředí. Od začátku roku jsme stihli pracovat s krokováním, plány krychlových staveb, parketami, algebrogramy a mnoho dalšího. Začali jsme s písemným sčítáním, obvodem a obsahem.

Krátké domácí úkoly jsou téměř každý den. Potřebujeme se naučit věnovat pravidelně každý den malou chvilku procvičování. Zbyde nám tak dostatek času na společné diskuse o zajímavých tématech, která nás obklopují. Tělocvik probíhá do konce října ještě na hřišti před školou. Prosím, dejte dětem vhodné oblečení (může být chladněji/můžeme se při venkovních hrách ušpinit).

V průběhu září se nám objevovalo častěji jedno větší téma. Opakovaně se nám podařilo pracovat s různými typy plánů, map, modelů, atd. Začali jsme vymýšlením, lepením a vybarvováním vlastní obce v prvouce. Pokračovali jsme v pracovních činnostech vytvářením modelu školy a okolí z modelíny. Popisovali jsme vlastní cestu do školy. Na adaptačním pobytu jsme dokázali s použitím mapy a buzoly dojít na výlet i zpět. Podle více různých typů plánů jsme se při různých hrách a aktivitách pohybovali po areálu. Nyní pokračujeme mapou České republiky, na mapě Evropy už také umíme najít sousední státy. A jak budeme mapovat dál? To se ukáže v říjnu.