Září ve II.třídě

 

Milí rodiče!

Zdá se, že nevěsta blesků zvážněla podzimem a kniha dešťů se maličko pootevřela, jen křik žluvy jsem zatím nezaslechla, zato škola se v září naplnila křikem dětí. Snad se děti z naší třídy budou jednou s potěšením vracet k básnickým obrazům, se kterými se seznámily ve škole.

I ve druhé třídě procvičujeme čtení a ukazujeme si, jaké knihy mohou děti doma číst. Na naší třídní nástěnce přibývají kopie přebalů knih, které již některé z dětí přečetlo a představilo ostatním. Velmi si cením zvláště příspěvků těch dětí, které čtou zatím s potížemi. Budu se snažit, aby se vyvěšenými přebaly inspirovaly. Pro tyto děti stále platí doporučení číst každý den 5 až 10 minut nahlas (ve spolupráci s Vámi). Všechna slova, případně slabiky by děti měly číst rovnou, bez předchozího šeptání či čtení „v duchu“ – tzv.dvojčtení. Pokud děti ještě nečtou celá slova, je třeba slova slabikovat. Na třídní schůzce jste se mě ptali na možnosti zakoupení programu Včelka. Pro letošní rok je pro děti, které mají doporučení pedagogicko-psychologické poradny, zakoupen. Pokud se domluví alespoň 20 rodičů (i z různých tříd), může škola zakoupit licenci, kterou budou děti domluvených rodičů používat doma. Škole by (po rozpočítání ceny) za program uhradili zhruba 300 Kč na rozdíl od individuální licence, která stojí zhruba 1000 Kč. Toto řešení program Včelka školám nabízí. Sama program Včelka pro děti, které ještě nečtou plynule, doporučuji.

Během prvních měsíců druhého ročníku procvičujeme psaní probraných písmen, děti mají častější úkoly v písance. (Krátká slova předepsaná psacím písmem by měly děti bez problémů opsat, slova napsaná probranými tiskacími písmeny přepsat.) V měsíci září jsme rozkládali slova na písmena a slabiky, poznávali jsme samohlásky a souhlásky, učili jsme se, že na začátku jmen i  vět píšeme velké písmeno a na konci vět znaménko (., ?, !), rozlišíme větu oznamovací, tázací a rozkazovací. Děti již musí dávat pozor na používání čárek a háčků i v diktátech slov a vět.

V matematice jsme v září zopakovali numeraci do 20, sčítání a odčítání do 20 a praktické aplikace, které jsme používali v prvním ročníku (sčítací trojúhelníky, krokování, stavby, počítání s mincemi, hry s dřívky, pavučiny, autobusy). K praktickým aplikacím jsme přidali parkety a zvířátka dědy Lesoně.

V prvouce jsme se zabývali tématy škola a dodržování pravidel ve škole i mimo ni; místo, kde bydlíme; místo, kde žijeme; Praha. Praha byla zároveň tématem našeho projektu – s dětmi jsme si povídali o Praze, vyrazili jsme na vycházku a ukazovali si důležité historické památky. Možná Vás překvapily i domácí úkoly, které s tímto tématem souvisely – přinést si obrázek některé stavby v Praze a výroba stavby, kterou bych chtěl mít ve svém městě. Z fotografií pražských budov jsme při pracovním vyučování udělali jednoduché stavby, přidali jsme je k těm složitějším, vyrobeným doma – vzniklo město, které jsme vystavili v prvním patře. Protože v našem městě je spousta bazénů, krásných domů, historických památek a věží, ale zcela chybí některé stavby, nutné pro fungování každé městské zástavby, povídali jsme si také o tom, co každé město potřebuje, aby se v něm lidem dobře žilo.

Během září jsme navštívili v rámci „Dožínek na Letné“ vzdělávací program, při kterém jsme se seznamovali s přírodou lesa, polí, se životem včel a domácích zvířat, s tím, jak pastýřům pomáhají psi i s výcvikem poníků. Děti nadchla speciální hodina hraní na drumbeny i hodina se studentem přírodovědy, který přinesl spoustu zvířat a poutavě o nich hovořil. Tematiku zvířat v navazující hodině dramatiky šikovně využil pan učitel Razím.

Novinkou letošního školního roku v naší třídě je zadávání domácích úkolů. Úkoly zatím zadáváme v pondělí předem na celý týden, zadané úkoly mohou děti odevzdávat buď průběžně, nebo všechny najednou opět v pondělí.

Zatím s dětmi stále chodíme cvičit na školní zahradu. Dávejte jim, prosím, na cvičení odpovídající oblečení. 

Věnujte, prosím, svoji pozornost i dalším informacím, které k Vám ze školy přicházejí zejména od vedení školy. Jsou často velmi důležité.

Na webových stránkách školy jste možná nalezli novinku, v rubrice Vítejte ve škole v Akcích školy najdete všechny plánované akce, takže můžete sledovat, co naši třídu čeká.

Nezapomínejte dát vědět, co se děje, pokud Vaše dítě ve škole chybí – zprávu od Vás bych měla dostat do 48 hodin.

Nebojte se na mne obracet s dotazy k výuce i k plánovaným akcím – stavte se, e-mailujte, telefonujte, pište SMS.

Vaše

Marie Nováková