Září

Školní rok se nám rozběhl velmi pěkně samými krásnými akcemi. Děti hodné a spokojené. Nejdříve to bylo oblíbené Vyšehraní, tentokráte na téma vynálezy v přírodních vědách – fyzice, chemii, biologii a dalším. Ve víru her a soutěží jsme tam strávili opět krásné dopoledne.

Další byl edukativní program Dožínky na Letné, pořádaný pod záštitou Ministerstva zemědělství ČR. Děti procházely zajímavá stanoviště, kde soutěžily a dozvěděly se mnoho nového z oblasti zemědělství, folkloru a tradic, např. jak se měří stromy v lese, jak se zjišťuje jejich stáří bez pokácení, kterak správně hnojit, jak podojit krávu či kozu, jak se nahánějí ovce pomocí border kolie, atd. K vidění bylo plno hospodářských zvířat a k pohlazení poníci, kozy a psi. Shlédli jsme parkur poníků s vodičem. Ochutnali jsme skvělé mléčné bio výrobky a zakoupili krásné květiny a papriky. Bylo to obohacující a počasí nám opravdu přálo.

V polovině září proběhly Srdíčkové dny, sbírka nadace Život dětem. Páťáci se ujali prodeje drobných předmětů se sluníčkem, které je logem nadace. Vybrali 3 500 Kč, které poputují na pomoc vážně nemocným dětem, odkázaným na domácí péči svých rodičů. Děkujeme!

13. 9. do školy zavítal osobně Zdeněk Roller, autor drumbenu, originálního ekologického bubnu a sedáku v jednom. Všechny třídy si prožily intenzivní zážitkový program s drumbeny, kterými je vybavena každá třída. A děti na ně s radostí hrají :).

A kromě těchto zajímavých akcí jsme se museli také učit. Zpočátku to šlo ztuha, jakoby se děti ještě neprobudily z prázdninového snění a všechno zapomněly… Ale naštěstí polehoučku se objevovaly střípky vědomostí a ke konci měsíce již vše bylo téměř v normálu…

Naše další akce, na kterou se děti těšily, bylo pasení ovcí s pasáčkem v Třešňovce v Hrdlořezích, pořádané spolkem Ábel. Tento spolek pomáhá znovu oživovat pasteveckou tradici v Praze, kdy jsou k péči o vzácné přírodní lokality znovu využívá stáda ovcí a koz. Pořádá i další ekologické programy pro děti, např. orání a pěstování obilí. Takto vytváří v dětech hlubší vztah k přírodě a životnímu prostředí. Děti byly nadšené jako snad ještě nikdy. Pomocí her se naučily nahánět ovce a kozy a pak si to vyzkoušely samy, dokonce bez pasteveckého psa! Po menším úsilí se ovce podařilo dostat tam, kam měly dojít, a po pastvě a zábavném rozhovoru s 300 let spícím pasáčkem zase děti ovce nahnaly zpět do ohrady. Byly moc pochváleny :). Je to zážitek opravdu na dlouhou dobu!

Abychom měli také trochu kultury, absolvovali jsme 1. část hudebního cyklu Hurá do opery, a to českou operu. Vyslechli jsme zkrácené verze Rusalky a Prodané nevěsty. Bylo to krásné, ale krátké…

Ke konci měsíce přišel opět Šimon Kapic se svými zvířecími kamarády – různým hmyzem, pavouky, žábami a hadem. Téměř všechny děti byly nadšené, že je mohou vidět zblízka a hada si i pochovat :).

A tak doufám, že probuzení z prázdnin už proběhlo a z žáčků se stanou pilní studenti, směle mířící vstříc dalšímu poznání!

Krásný podzim! Jitka N.