Zápis z třídní schůzky v září:

Děti, které špatně vyslovují některé hlásky, mohou chodit na logopedii ve škole. Pokud již teď víte, že Vaše dítě tuto péči potřebuje a máte o ni zájem, nahlaste se mi v úterý 6.9.2016 (případně v dalších dnech), nejlépe lístečkem.

Na obědy chodíme do Školní jídelny při Základní škole T.G.Masaryka, Ortenovo náměstí 34, Praha 7, 170 00, Telefon: 220 802 812, Email: ringlova@zstgm7.cz, WWW: http://www.zstgm7.cz

Jestliže bude Vaše dítě chodit na obědy, objednejte a zaplaťte, prosím, obědy co nejdříve. Protože děti chodí na obědy s čipem, je třeba opatřit vhodný pásek na nošení čipu na krku, pásek podepsat a i s čipem nám ho předat. (Čipy dětem opatrujeme, protože při první platbě zaplatíte za čip 120 Kč a při skončení docházky do jídelny můžete při vrácení za nepoškozený čip dostat 60 Kč.) Děti si většinou mohou vybrat ze dvou obědů buď přes Internet, kde lze objednávat s více než týdenním předstihem, nebo den předem při obědě. Pokud děti vybírají přímo v jídelně, může se stát, že je výjimečně nabídka některého jídla vyčerpána. Při objednávce přes Internet zase musíte objednávat s větším předstihem. Obědy plaťte, PROSÍM, včas.

Šatnové skříňky jsem dnes označila červenými kolečky se jmény dětí. Jedná se o skříňky za dveřmi bez spodního otevřeného prostoru. Horní část prostoru za dveřmi je určena pro oděvy, spodní část je určena pro venkovní obuv. Spodní otevřený prostor užívají žáci vyšších ročníků na venkovní obuv. Pokud má Vaše dítě sourozence ve třetím až pátém ročníku, obývají oba sourozenci většinou společně CELOU skříňku. (Po dohodě je možné vytvořit i jiné než sourozenecké dvojice.) Protože jsou skříňky celkem vysoké, oblečení do skříněk doporučuji zatím spíše vkládat než věšet, aby si je děti dokázaly vyndat samostatně.

Sešity a učebnice dětem označíme – každému dítěti jsme nechali udělat razítko, které Vám můžeme zapůjčit také domů. (Razítka budeme mít v pondělí.) Podepište a označte dětem, VELMI PROSÍM, vše, co se podepsat dá, včetně obuvi. Využijte speciální popisovače na textil a permanentní popisovače. (Razítková barva se vypere.) Podepsané věci nám všem pomohou a ulehčí dětem první týdny ve škole.

V průběhu vyučování budou děti hodnoceny slovně. Budeme se snažit, aby každé dítě dostalo informaci, co se mu povedlo a co má ještě zlepšit. Děti se budou učit hodnotit svoji práci a její výsledky stejným způsobem. Razítka, hvězdičky a samozřejmě i jedničky v kolonkách předmětů v deníčku dětí volají po Vaší radosti a pochvale. Jestliže si děti budou pamatovat, za co odměnu dostaly, můžete mít radost dvojnásobnou.Budeme hodnotit také pomocí tabulek – vyplněné políčko v tomto případě bude znamenat, že dítě popsanou dovednost umí nebo že splnilo uložený úkol. O hodnocení si, prosím, s dětmi povídejte. V případě potřeby dostanete konkrétní informace, na co se máte při nácviku dovedností zaměřit.

Pravidla školy a školní družiny umožňují manipulaci s mobilním telefonem jen v naléhavých případech. Po dohodě s Vámi tedy prosím, abyste dětem telefony do školy nedávali. Bude-li to třeba, zatelefonujeme Vám nebo umožníme Vašemu dítěti, aby Vám zatelefonovalo.

Věnujte pozornost přihlašování na kroužky – nabídku najdete v hale školy proti vstupním dveřím.

Několik typů na informace z Internetu k výuce v 1.ročníku:

Psaní:

http://www.jak-spravne-psat.cz/co-rodice-zajima/

Čtení:

http://www.zskunratice.cz/files/items/3275/files/Nacvik_pocatecniho_cteni_v_prvnich_tridach.pdf

Matematika:

https://www.youtube.com/watch?v=fSD_mx-XvPA

Vyndejte, prosím, dětem z desek dárky od BESIPu tj. pexesa, odrazky aj., také písmenka a popisovací destičky mají zůstat doma. V deskách můžete nechat sešit na malování. Kromě toho si děti budou do desek dávat deníčky a pracovní sešity. (Každé dítě nějaké desky na formát A4 v tašce potřebuje.)

Sešity neobalujte, obaly se dětem pletou. Učebnice můžete postupně obalit.

Vaše

Marie Nováková