Zájmové kroužky

ZÁJMOVÉ KROUŽKY 2017 / 2018

Kroužky začínají v pondělí 11. září 2017.

Uvedené ceny kroužků jsou platné pro jedno pololetí (není-li uvedeno jinak) a platby nutno uhradit za I. pololetí do 15. října a za II. pololetí do 15. března.

HUDEBNĚ-DRAMATICKÉ KROUŽKY

HUDEBNÍ KROUŽEK Daniel Razím (cena 500,- Kč)

pondělí 14:00 – 15:00

Nabízí se dětem, které chtějí společně prožívat radost ze zpívání a muzicírování. Poznáme písně různých žánrů a hudebních stylů, vyzkoušíme si sólový i sborový zpěv, kánony… budeme objevovat své pěvecké možnosti a výrazové prostředky. V hodinách hudební výchovy i v hudebním kroužku se pokouším přivést děti ke zjištění, že zpěv nemusí být jen umění určené milovníkům hudby a nadaným pěvcům, ale že je to jeden z nejpřirozenějších a nejstarších projevů tvůrčího lidského ducha, způsob jak načerpat energii a poznávat i sdílet své emoce. Během školního roku nás čeká několik veřejných vystoupení. Učíme se nejen zpívat, hrát a vnímat hudbu, ale i spolupracovat, navzájem se doplňovat, být trpěliví a nestydět se.

DRAMATICKÝ KROUŽEK Daniel Razím (cena 900,- Kč)

středa 14:00 – 15:00

Chcete objevit, co ve vás je a co můžete dát druhým? Získat nové kamarády, vymýšlet si, hrát si s příběhy, zkusit stát se na chvíli někým jiným a dozvědět se tak něco o sobě a o světě kolem nás? Těší vás učit se prožitkem a rozvíjet svou fantazii, literární, pohybové a komunikační nadání? Budeme pracovat s improvizačními, pohybovými a pantomimickými cvičeními, hrami a etudami, předměty, rekvizitami, literárními texty, s hudbou i výtvarnými technikami. Nahlédneme také do různých možností a způsobů divadelní činnosti.

VÝTVARNÉ KROUŽKY

KERAMICKÝ KROUŽEK pro 0. ročník Eliška Tomanová (cena 900,- Kč)

středa 13:15 – 14:00

V naší keramické dílně jsou nízké stolečky pro předškoláky. Modelování z přírodní hlíny přináší dětem nejen radost, ale i rozvoj jemné motoriky, prostorového vnímání a fantazie. Děti vyzkouší různé typy hlíny, engob a glazur a hlavně to, jak dovedou ztvárnit ten krásný svět kolem nás.

KERAMICKÝ KROUŽEK pro 1. ročník Eliška Tomanová (cena 900,- Kč)

středa 14:00 – 15:00

Pro nové školáky je připravena dobře vybavená dílna v suterénu školy, kde se děti mohou seznámit s technologií keramiky, rozvíjet svou jemnou motoriku, fantazii i vztahy mezi sebou. Tato činnost je velmi dobrá ve spojení s nácvikem psaní. V 1. pololetí proto vždy chvíli malujeme nebo jinak procvičujeme prsty a tahy písmen. Dále pokládáme základní dovednosti modelování a dekorování, v 2. pololetí je příležitost točit na hrnčířském kruhu. Kromě tvoření s různými typy hlíny a zdobení engobami a glazurami je náš čas obohacen o relaxační prvky. Výsledky této odpolední zájmové aktivity vystavujeme v hale školy.

KERAMICKÝ KROUŽEK pro 2. – 5. ročník Eliška Tomanová (cena 1.200,- Kč)

pondělí 14:00 – 15:00

Pro tvořivé děti je zde příležitost i pro ztvárnění vlastních nápadů, zážitků a témat, rozšířených možností keramických technologií, točení na hrnčířském kruhu i kombinování materiálů. V plánu je i společná práce a podílení se na prodejních akcích. Objekty jsou průběžně vystavovány v hale školy.

HRNČÍŘSKÝ KROUŽEK pro 2. – 5. ročník (po skup.) Eliška Tomanová (cena 900,- Kč)

úterý 14:00 – 16:00

Poměřit své síly s rotací silného stroje při hlazení hlíny a nenechat ji odlétnout, to je výzva i pro děti, které jsou na jednom místě nerady déle než 15 minut. Hrnčíři se učí hlínu centrovat a vytáhnout do výšky, tvar otevřít nebo zavřít. Vznikají tak mističky, figurky, servisy i různá abstraktní dílka, která nejsou velká rozměrem, ale invencí tvůrce rozhodně ano. Nádobky zpravidla máčíme nebo poléváme glazurou.

GRAFIKA Nora Fuxová (cena 1.500,- Kč)

čtvrtek 14:00 – 15:30

Rozvíjení fantazie formou výtvarné hry. Seznámení se s uměleckými technikami. Podpora estetického rozvoje osobnosti s individuálním přístupem. Základy grafiky, kresby, malby, Tiffani technika, tvoření pomocí klasických technik i s netradičními materiály.

PŘÍPRAVNÝ KURZ NA TALENTOVÉ ZKOUŠKY VV Nora Fuxová (cena 1.500,- Kč)

čtvrtek 14:00 – 15:30

Kurz je zaměřen na přípravu k talentovým zkouškám a je určen pro děti, které chtějí pokračovat na konkrétní umělecké školy. Je založen na individuálním přístupu k dětem podle požadavků dané školy.

PEDIG – MODERNÍ KOŠÍKÁŘSTVÍ Zuzana Machytková (cena 800,-Kč)

středa 14:00 – 15:00

Pedig je přírodní materiál dovážený z tropů jihovýchodní Asie. Jedná se o vnitřní část ratanu. Tento materiál je po namočení velmi ohebný. Svět pedigu skrývá neuvěřitelné možnosti. Z tohoto materiálu lze vytvořit nejrozmanitější objekty. Pletení z pedigu je jednou z doporučovaných arteterapií. Procvičí jemnou motoriku, naučí trpělivosti a soustředění.

Během prvního pololetí se seznámíme s materiálem, ukážeme si základní techniky a výsledkem bude výrobek, který si každý košíkář odnese domů. A jestli se nám bude dařit, pustíme se i do náročnějších technik.

SPORTOVNĚ-POHYBOVÉ KROUŽKY

KROUŽEK LEZENÍ Boulder bar (cena 2 850,- Kč)

pondělí 14:15 – 15:15

Kroužek lezení pro děti na lezecké stěně Boulder Bar v Praze-Holešovicích s vyzvednutím ze školní družiny a dovedením zpět. Jedná se o kroužek boulderingu, tedy disciplíny sportovního lezení, při které se leze bez lana na stěně vysoké 2 – 3 m, a všechny odskoky či pády zachytí měkké dopadiště umístěné po celé podlahové ploše stěny.

Lezení je sport nejen zajímavý a zábavný, ale také zdraví prospěšný, protože děti při něm musejí používat všechny čtyři končetiny. Nedochází tedy k jednostrannému přetěžování určité části těla. Lezení také pomáhá při problémech se zády, přispívá ke správnému držení těla a zlepšuje rovnováhu. Náplň hodin byla sestavena na základě spolupráce s dětským fyzioterapeutem. Vše probíhá zábavnou formou tak, aby děti hodiny bavily. Zárukou je individuální přístup – jeden lektor má na starosti maximálně 6 dětí. Po lezení následuje protažení a krátká relaxace zaměřená na celkové zklidnění. Spolu s kurzem můžete dětem objednat i zdravé BB svačinky a prohlídku fyzioterapeutem přímo v BB.

TANEČNÍ KROUŽEK Šárka Martinková (cena 500,- Kč)

úterý 15:00 – 16:00

Taneční kroužek bude zaměřený především na pohybové, prostorové a koordinační schopnosti dětí. Bude se jednat o výuku základů moderních stylů tance (hip hop, street dance, prvky jazzového tance či akrobacie). V začátku kurzu se děti naučí základní kroky a pohyby a během roku se z těchto pohybů naučí krátkou choreografii.

Každá hodina se bude skládat z úvodní zahřívací části, dále bude následovat protažení svalů a kloubů, pro zvýšení jejich pohyblivosti a rozsahu. V poslední a nejdelší části hodiny se děti budou učit konkrétní kroky z jednotlivých stylů. Na kroužku budeme také připravovat vystoupení na školní ples a zahradní slavnost.

SPORTOVNÍ KROUŽEK Markéta Koubková (cena 500,- Kč)

středa 15:00 – 16:00

Na sportovním kroužku budeme běhat, házet, skákat i chytat, budeme stále v pohybu. Během roku si vyzkoušíme různá sportovní odvětví a zahrajeme si spoustu zajímavých pohybových her.

FLORBAL Matouš Šimek (cena 500,-Kč)

čtvrtek 14:30 – 15:30 – mladší

čtvrtek 15:30 – 16:30 – starší

JAZYKOVÉ KROUŽKY

ANGLIČTINA HAPPY HOUSE 1 pro 1. ročník Marta Pasková (cena 900,- Kč + 250,- Kč za PS)

úterý 13:00 – 14:00

Kroužek je určen pro žáky první třídy, kteří se již angličtinu učili, i pro ty, kteří s ní začínají. Cílem kroužku je uvádění dětí do angličtiny zábavnou formou na audio-orální bázi, tedy bez čtení a psaní.

Náplní kroužku bude kurz Happy House 1, který děti vhodně připravuje na školní výuku angličtiny od 3. třídy a zároveň umožňuje těm, které se již angličtinu učily, aby si zopakovaly, upevnily a rozšířily již nabyté jazykové dovednosti. Kurz Happy House je plný příběhů, písniček a her, obsahuje také lekce zaměřené na kulturu, reálie a mezipředmětové vztahy.

Každé dítě bude mít svůj pracovní sešit se spoustou zábavných úkolů a audio CD s písničkami a příběhy z kurzu. Rodiče tak budou mít o výuce přehled a také možnost opakovat si s dítětem i doma.

ANGLIČTINA HAPPY HOUSE 2 pro 2. ročník Marta Pasková (cena 900,- Kč + 250,- Kč za PS)

úterý 14:00 – 15:00

Pokračující kurz pro žáky 2. třídy, kteří v loňském roce navštěvovali kurz Happy House 1. Přidat se mohou i další druháci, kteří se už angličtinu alespoň trochu učili. Čeká nás opět spousta zábavy se Spikem, Ruby a rodinkou z Happy House – další příběhy, písničky a hry, nová témata, a také o něco náročnější úkoly v novém pracovním sešitě s postupným uváděním do čtení a psaní.

ANGLIČTINA S RODILÝM MLUVČÍM pro 0. – 2. ročník Oscar Duarte (cena 3.500,- Kč)

čtvrtek 14:00 – 15:30

ANGLIČTINA S RODILÝM MLUVČÍM pro 3. – 5. ročník Oscar Duarte (cena 3.500,- Kč)

úterý 14:00 – 15:30

Jedná se o strukturovaný kurz pro děti, vedený podle osvědčené metodiky s využitím pomůcek a her, rodiče budou informování o probírané látce.

OSTATNÍ KROUŽKY

PŘÍPRAVA NA GYMNÁZIA Kateřina Kracíková (cena 500,-Kč)

čtvrtek 14:00 – 15:00

Kroužek pro žáky 5. třídy – příprava na přijímací zkoušky na gymnázia z matematiky, českého jazyka, případně dalších předmětů. Ukážeme si, jaké testy nebo zkoušky mohou děti očekávat. Společně budeme konzultovat náročné příklady a úlohy.

POČÍTAČOVÝ KROUŽEK Zuzana Machytková (cena 500,-Kč)

pondělí 14:00- 15:00

Cesta do tajů počítačové techniky. Počítač, to nejsou jen hry. V rámci kroužku si děti osvojí základy používání PC. Ukážeme si možnosti počítače ,,pomocníka“ při vyhledávání informací, učení i vypracovávání domácích úkolů. Koukneme na zoubek základním programům a ,,zasurfujeme“ si ve vodách vědění. Připomeneme si rizika sociálních sítí. A jelikož se jedná o volnočasovou aktivitu, budou i hry.