V květnu-li hrom se ozývá, v červnu zřídka mrholivá.

 

A že ty hromy bily! Uvidíme, jak se naplní pranostika, my si když tak pomůžeme hadicí na zahradě, aby bylo dětem dobře, i když je počasí prázdninové, sluníčko nás láká ven a my musíme „sedět“ v lavicích. Naštěstí zahrada může sloužit i k učení.

Měsíc květen byl velmi akční. Osm dní jsme strávili na škole v přírodě a každý den se něco dělo. Co všechno to bylo, jste měli možnost sledovat na webu školy ve fotogalerii a třech mailech.

V květnu se nám podařilo doprobrat učivo . ročníku a v červnu budeme jen opakovat. Znalostí a vědomostí, které děti získaly není opravdu málo. Kromě toho, že by už měly správně zařazovat i y u měkkých a tvrdých slabik, vědět, co je to vlastní jméno, a jak se píše, tak se také naučily, co to znamená, když se řekne párové souhlásky. Určovat druhy vět je pro ně hračka a slova nadřazená a podřazená jsou jim jasná a rády hrají hry na toto téma. Hitem druhé třídy jsou stále slova vícevýznamová. Neuplyne den, aby někdo nepřišel s novým slovem. Eliška nám slíbila (zapisuje tato slova), že nám je sepíše na PC a každému vytiskne. V čem mě děti překvapily až v dobrém šokovaly, je jejich elán naučit se poznávat a určovat slovní druhy. Jsou moc šikovní.

Ani v matematice děti nezahálely. Naučily se rýsovat body, přímky a úsečky a měřit je. Geometrie je velice baví, možná taky, že není tak často. Geometrii jsme vypracovávali na papíry, které si děti odnesou v červnu domů. Sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes desítku je velmi těžké a je potřeba tyto matematické operace stále trénovat. Když přišly na řadu násobky, děti zajásaly, hurá úplně něco jiného. Dopracovali jsme se k násobkům 7 a víc už se snažit nebudeme, zbylé násobky přijdou na řadu až na podzim. I v tomto případě je potřeba řady násobků procvičovat, aby se zafixovaly. Stejně tak dělení. Na oboje nám stačí naše prsty, abychom udrželi řadu po sobě jdoucích násobků. Děti určitě rády ukáží.

V prvouce děti probíraly roční období a s tím spojené měsíce, také se věnovaly času. Tady je výzva i pro Vás, rodiče. Dnešní digitalizace asi poznamenala i vztah k ručičkovým hodinám a je to prostě problém. Zkuste to s dětmi probírat v běžných situacích, aby pochopily proč je to tak.

Výtvarná díla většinou putují domů, zážitky z hodin hudební a dramatické výchovy v dětech určitě nějakou stopu zanechají a plavecký výcvik v létě určitě využijí.

V květnu jsme také měli příležitost se seznámit s novou paní učitelkou, která se k nám ještě v červnu párkrát vrátí a pro děti to nebude v září velká neznámá, ale jejich paní učitelka.

Čas letí jako šipka a za pár dní se sejdeme na třídních schůzkách a následovat bude Zahradní slavnosti. Úctyhodnou tečkou bude závěrečná bohoslužba na zahradě školy provázená Truverskou mší. Vzácné chvíle, ze kterých se dá čerpat ještě dlouho poté…… Pavlína Radová