Úspěchy

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Vážení rodiče,

ráda Vás budu v pár řádcích informovat o úspěších našich žáků v tomto školním roce.

Ze stovky účastníků školních kol matematické soutěže pod hlavičkou MŠMT postoupilo do obvodního kola 18 žáků a mezi nimi bylo i pět žáků z naší třídy. Žáci mohli získat maximálně 15 bodů – z naší třídy se to povedlo Vojtovi. Julinka a Šimon získali 14 bodů, Ráchel 12 a Ondřej 10. Jde o velmi pěkné výsledky.

Pythagoriáda – do obvodního kola zaběhnuté matematické soutěže postoupilo 5 žáků BŠ, v obvodním kole byl na 1. – 3. místě Vojtěch Mikula a na 4. – 6. místě se umístila Julie Vojtová a Šimon Škába.

Pangea je také soutěž v matematice, poměrně nová. Do finálového kola postupuje vždy 60 nejúspěšnějších řešitelů ve své kategorii. I my máme svého zástupce ve finálovém kole Šimona Škábu a všichni mu budeme držet palce 6. května.

Flamingo – 6. dubna proběhla soutěž ve zpěvu anglicky zpívaných písní Flamingo na škole F. Plamínkové. Umístění našich žáků bylo výborné. V kategorii skupin se žáci 3 – 5. tříd umístily na 2. místě a v kategorii jednotlivců získala Tereza Doležalová také 2. místo. Jednoznačně byla ale nejlepší. Krásný úspěch.

 

 

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Krásná jako kvítka – Opět jsme se zúčastnili této mezinárodní výtvarné soutěže. Tentokrát si diplom odnesla Karolína Fitznerová z druhé třídy za tisk z koláže na téma přírodní živly (vítězný obrázek je součástí výroční zprávy pro rok 2012/2013).

Florbalový turnaj – Již každoročně pořádá naše škola v květnu v rámci nespecifické protidrogové prevence turnaj ve florbale pro školy Prahy 7. Letos naši školu reprezentovala dvě družstva. Jedno družstvo zvítězilo a druhé družstvo získalo bramborovou medaili.

Divadelní festival Prahy 7
Tradičně v květnu se naše škola zúčastnila divadelního festivalu Prahy 7
v rámci nespecifické protidrogové prevence. Tento rok vystoupili naši
čtvrťáci s inscenovaným poetickým pásmem Petra Nikla Záhádky, a to pod
režijním vedením svého třídního učitele V. Březky.  Žáci získali diplom za originální pojetí a
neměli v podstatě konkurenci.

 Pythagoriáda – tradičně se účastníme matematické soutěže Pythagoriáda. Do obvodního kola postoupil pouze jeden žák, Damián Opletal. Obvodního kola se zúčastnilo osm soutěžících ze čtyř škol. Reprezentant naší školy se umístil na sedmém místě.

Vánoční strom – Již čtvrtým rokem odjeli naši čtvrťáci a páťáci v prosinci s paní výtvarnicí Míšou zdobit strom do pražské ZOO. Výzdoba se opět nesla v potravinovém duchu. Děti nazdobily strom výrobky z vizovického těsta. Ze školy se stala pečírna ozdob. I ostatní třídy si výrobu pečiva chtěly vyzkoušet. Náš zoologický strom tedy nejen lahodil lidskému oku, ale i hrdlům mnoha ptáčků. Získali jsme ocenění – „Nejvypečenější strom“.

Betlémská hvězda – Již tradičně se naše škola v prosinci zúčastňuje této soutěže – výstavy s vánoční tématikou. I tentokrát jsme si odnesli mnoho cen. Zařadili jsme betlémy z keramiky, papíru, také kolážové andělíčky a keramické kapříky. Za betlém z keramiky jsme byli vyhodnoceni jako jedni z pěti nejlepších. Dětem se tvorba velmi zamlouvala, pomáhala utvářet krásnou předvánoční atmosféru a i zkrátit čas čekání na příchod Vánoc. Spolu s rozsvíceným stromečkem a vánoční voňavou výzdobou po celé škole nám všem to čekání uteklo mnohem příjemněji.

Florbal – Vždy na podzim se zúčastňujeme Poháru České florbalové unie. Tentokrát jsme již neměli v družstvu skvělého florbalistu Matouše Neužila. Nebyli jsme tedy první, ale čtvrtí v okresním kole. Přesto jsme si to užili a naplňovali olympijskou myšlenku.

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

SOUTĚŽ O NEJHEZČÍ KADIBUDKU

Sdružení UNICEF vyhlásilo na první pohled zvláštní soutěž v rámci DNE VODY. Kdo namaluje nejhezčí latrínu? Hlavní myšlenkou nebyla výtvarná tvorba, ale díky ní nebo skrz ni pomoci dětem v zemích, kde se vody nedostává a její nedostatek zabíjí. Od 2. dubna jsou tyto pomalované makety latrín vystaveny na e-shopu UNICEFu a kdokoliv si je může virtuálně pronajmout za 100 Kč a výtěžek půjde právě do těch míst, kde se vody nedostává. A naše děti malovaly opravdu jako o život. 22. března totiž krutě mrzlo a tvorba probíhala venku na Ovocném trhu. Dětem mrzly ruce, měly je neskutečně zkřehlé, že jen udržet štětec byl výkon. Přesto po dvou hodinách práci dokončily. 4. Třída se tak těšila na Velikonoce, že kadibudka byla v závěru poseta vajíčky, zajíčky, kuřaty a zelenou travičkou. 5. třída se na chvíli převtělila do pocitů květinových dětí, a tak jejich kadibudka byla nádhernou předzvěstí rozkvetlého léta. Pro mě byly hrdinami dne všechny naše děti! P. Radová

VÁNOČNÍ STROM

Již třetím rokem odjeli naši čtvrťáci a páťáci v prosinci s paní výtvarnicí Míšou zdobit strom do pražské ZOO. Tentokrát se výzdoba nesla v potravinovém duchu. Děti nazdobily strom přírodninami – šiškami, křížalami, různými plody. Na výzdobě se podíleli i prvňáčci, kteří ve škole připravili dřevěné hvězdičky polepené moukou. Náš zoologický strom tedy nejen lahodil lidskému oku ale i hrdlům mnoha ptáčků.

FLORBAL

V listopadu naši kluci vyhráli okresní kolo, a tak se 13. prosince 2012 zúčastnili krajského kola. I přes velkou konkurenci si vybojovali 3. místo v poháru ČFbU pro žáky 1. stupně. Opět gratulujeme! P. Radová

BETLÉMSKÁ HVĚZDA

Již tradičně se naše škola v prosinci zúčastňuje této soutěže – výstavy s vánoční tématikou. Tentokrát jsme si odnesli 20 cen. Zařadili jsme betlémy z keramiky, papíru, také andělíčky a andělská křídla. Dětem se tvorba velmi zamlouvala, pomáhala utvářet krásnou předvánoční atmosféru a i zkrátit čas čekání na příchod Vánoc. Spolu s rozsvíceným stromečkem, vánoční voňavou výzdobou po celé škole nám všem to čekání uteklo jako voda. P. Radová

FLORBAL

Opět jsme šli s hokejkami v ruce do boje. A stálo to za to. Naše školní družstvo složené ze všech věkových kategorií se do toho opřelo a vyhrálo!!! 16. Listopadu 2012 vybojovali naši kluci 1. místo v Poháru ČFbU pro žáky 1. stupně v okresním kole. Gratulujeme! P. Radová

POMÁHÁME ZVÍŘATŮM

V říjnu se všichni žáci naší školy zúčastnily výtvarné výstavy v Toulcově dvoře, kam jezdíme na vzdělávací pořady. Výtěžek z této výstavy šel na krmení a péči zvířátek v tomto dvoře. Naše děti aspoň takovýmto způsobem byly nápomocni. Je skvělé, že existují taková ekologická centra. P. Radová

ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

KOMENSKÝ A MY

Komenský a my je výtvarná soutěž. Tentokrát se toho chopila Romana Žatečková, naše lektorka keramiky a vytvořila s dětmi hliněné výtvory. Soutěž byla silně obsazena a přesto se dostalo umístění až do naší školy. V rámci ústředního kola celostátní soutěže získal náš čtvrťák Jakub Wunsch čestné uznání. Gratulujeme! P. Radová, 13.května 2012

Florbal cup

Poprvé se naše škola zúčastnila florbalového turnaje pražských škol. Kluci to brali velmi vážně, prožívali naplno každý zápas a nejen oni, my dospěláci jsme měli nervy jako špagáty. Zápasů se zúčastnili naši chlapci od 1. do 4. třídy. Konkurence byla veliká, takže naše umístění na 3. místě z osmi družstev, které bylo ale bramborové, jelikož postupovala jen první dvě družstva, bylo obrovským úspěchem. Základní kolo jsme odehráli v termínech 28.2., 13.3., a 30.3. Velkou posilou a doslova star týmu byl Matouš Neužil. Všichni jsme si to užili a těšíme se na další turnaje. T. Vincenc, 15. dubna 2012

TURNAJ VE FLORBALU

Další sportovní akcí, tentokrát v rámci družiny byl přátelský turnaj se Základní školou T.G. Masaryka ve florbalu. Proběhl 20.března odpoledne v jejich tělocvičně. Naši školu reprezentovali dva týmy, které se umístili na 1. a 3. místě. Po skončení následovalo předání cen a diplomů všem zúčastněným. Opět jsme byli borci! T. Vincenc, 15. dubna, 2012

PYTHAGORIÁDA

Dne 27. března se konal 5. ročník obvodního kola matematické soutěže s názvem Pythagoriáda. Za naši školu šel soutěžit do obvodního kola Josef Franěk z páté třídy, který zazářil ve školním kole. V obvodním kole, které pořádala Základní škola Strossmayerovo nám., se umístil na 6. – 8. místě. Celkem soutěžilo 151 dětí ze šesti škol. Do obvodního kola postoupilo 19 dětí z pěti škol. Gratulujeme k velmi pěknému umístění! T. Vincenc, 15. dubna 2012

ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

Během víkendu 26. – 27. 3. 2011 se konala v karlínském Spektru pražská přehlídka dětského divadla OTVÍRÁNÍ 2011. Hráli jsme na ní představení „NA ALENKU“. Děkuji všem účinkujícím dětem a maminkám, že si našly čas a chuť. Děkuji za jejich ochotu a vstřícnost. Přesto, že si myslím, že herecky mohly být mnohé situace přesnější, že v oblastním kole bylo celé vyznění autentičtější… jsem moc pyšný na to, že jsme se sem probojovali a se ctí reprezentovali Bratrskou školu. V diskusi po představení vyzvedla porota hravost a přirozenost dětí a označili naši „drobničku“ za velmi příjemné zpestření celé přehlídky. Děti měly ve stejném čase svoji diskusní dílnu. Co se tam dozvěděly a o čem všem se povídalo se můžete zeptat Báry a Elišky ze 4.třídy. Diplom za účast a fotografii z představení najdete ve foyeru školy. Více fotografií na našich w. stránkách. V.B.

V sobotu 12. 3. se konalo obvodní kolo soutěže dětských divadelních, recitačních a loutkářských kolektivů – Pražské poetické setkání – Otvírání 2011 v Divadle Radar. Zúčastnily se i děti naší školy s představením „NA ALENKU“. V konkurenci dalších souborů se jim podařilo prosadit a krom diplomu a krásných knih, dostaly přímý postup do městského kola, které se koná v so. a ne. 26. a 27. 3. v karlínském Spektru. Držte nám palce. Zájemci – přijďte se podívat, podpořit nás úsměvem a potleskem. (Přesnější termín, čas upřesníme hned, jak se dozvíme.) Vaše Alenky: Bára W., Eliška D., Julie Z ze 4. třídy a Vítek Š. z 5.třídy.

P.S. Rodičům účinkujících dětí moc děkuji za vstřícnost s jakou přeorganizovali na poslední chvíli své víkendové plány. Vítek Březka

TVOŘIVÉ VÁNOCE

V předvánočním období jsme se zúčastnili několika akcí.

Tak jako každý rok jsme se připojili k akci, kterou pořádala základní škola na Ortenově náměstí – Betlémská hvězda. S dětmi ze čtvrté třídy jsme vytvořili Betlém z ovčí vlny (plstěný Betlém). Vzbudil velkou pozornost, protože s tímto materiálem zatím ještě nikdo nepřišel. Betlém byl vystaven od 7.12. – 10.12.2010 v budově školy. Rodiče si tento Betlém mohli prohlédnout před vánočním divadlem v Salesiánském divadle dne 17.12.2010.

V rámci kroužku Základy Tiffani techniky jsme se začali od října připravovat na výstavu „Skleněné Vánoce“ v Betlémské kapli. Zde děti z kroužku vystavovaly mezi profesionálními výtvarníky a opravdu se neztratily. Vystavily zde čtyři velké skleněné Betlémy a několik malých skleněných andělíčků. Tuto výstavu si široká veřejnost mohla prohlédnout od 27.11.2010 do 3.1.2011.

V rámci výstavy byli naši žáci požádáni dne 13.12.2010 o ukázkové předvedení výroby Tiffani techniky přímo v Betlémské kapli před návštěvníky výstavy. Za čtvrtou třídu: Julie Zdráhalová, Eliška Dundáčková, Daniela Skokanová, Matěj Pilnáček Za pátou třídu: Jáchym Piskač a Vítek Švejda Při této akci děti natáčela televize Public, která přišla do svého pořadu natočit dokument o této výstavě.

Vánoční těšení jsme završili výzdobou vánočního stromu v ZOO. A. Pilnáčková, 16. února 2011

FLORBALOVÝ TURNAJ PRO PRAHU 7

Stejně jako vloni a s malou přestávkou i v minulých letech se na školním florbalovém hřišti konal florbalový turnaj pro školy Prahy 7. Účast byla velmi nízká, a tak jsme přizvali žáky ze školy Don Bosco. Počasí nám všem přálo, nálada byla příjemná a všichni hráli fair play. Naše dvě družstva zvítězila, na třetím místě byl oddíl ze školy na Strossmayerově nám. a na bramborovém místě žáci z Dona Bosca. Všichni hráči měli k dispozici pití a občerstvení. Turnaj měl po celou dobu příjemnou atmosféru. Příští rok bychom si ho rádi zopakovali a doufáme ve větší účast. P. Radová, 28.6.2010

FLORBALOVÝ TURNAJ III – závěr

Ve čtvrtek 27. května se uskutečnil závěrečný zápas ve florbalu ZŠ T. G. M. Ortenovo náměstí X Bratrská ZŠ. Poprvé byl poražen tým all stars naší školy a skončil na druhém místě. Vzhledem k tomu, že byl proti našemu týmu nasazen tým i se staršími žáky se není co divit, ale ustáli jsme to se ctí. Celkově jsme skončili na prvním místě a přivezli si pohár.

DIVADELNÍ FESTIVAL

Již tradičně se na škole T.G.Masaryka konal divadelní festival pro školy a školky Prahy 7. Je už pravidlem, že se naše škola účastní. Oproti jiným školám vystupují naše děti s netradičně zpracovanými náměty. Tentokrát vystoupily dvě skupiny – Alenka v říši divů… a Příběh z doby kamenné. Naše herecké výkony byly oceněny jako nejoriginálnější scénář a nejlepší kolektivní vystoupení. Byly jsme na děri pyšní! P. Radová, 28.6.2010

PRAŽSKÉ POETICKÉ SETKÁNÍ

Dne 14. dubna se 7 našich žáků zúčastnilo obvodního kola recitační soutěže. Příčka byla nasazena opravdu vysoko. Přesto se nám dostalo jednoho ocenění. V kategorii předškoláků a prvňáčků získala pochvalný list Victorie Tabone. Porota prohlásila, že té její „Bouli“ nejvíc věřili (název básničky). Gratulujeme! P. Radová, 22.4.2010

FLORBALOVÝ TURNAJ II

Dne 18. března se konečně (2× přeložen, což naši chlapci nesli velmi těžce) konal další halový turnaj ve florbalu. Jak jinak to mohlo dopadnout než dalším vítězstvím Bratrské školy. V červnu nás čeká turnaj na našem hřišti pro školy Prahy 7. Kluci pilně trénují , a tak věříme v další vítězství. P. Radová, 22.4.2010

VÁNOČNÍ HVĚZDA

Ve středu odpoledne 16.12. se děti s paní vychovatelkou Martou zúčastnily vyhlášení soutěže Betlémů. Výtvarné soutěže se zúčastnilo 20 základních škol s celkem 90 betlémy. Účast byla obrovská, ty nejpodařenější betlémy dostaly ocenění a my jsme byli jedni z těch oceněných. Gratuluji žákům 3. a 5. třídy, kteří se zúčastnili a nápadu paní učitelky. Skleněné betlémy vyrobené Tiffaniho metodou byly na výstavě jediné a vůbec poprvé prezentované. P. Radová, 20.12.2009

FLORBALOVÝ TURNAJ

V pátek 11.12. 2009
se konal přátelský florbalový turnaj na ZŠ Ortenovo nám. Na turnaji hrála 2 družstva z Bratrské školy a 2 družstva ze ZŠ Orten. nám. Samuel Erdinger od podzimu vede florbalový kroužek, a tak i díky němu mohou naši žáci pokračovat v tradici Bratrské školy co se týče florbalových úspěchů. Opět jsme byli vítězové! Gratulujeme! P. Radová, 14.12.2009

ORNAMENT KOLEM NÁS

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy uspořádalo ojedinělou výstavu, která zachycuje vývoj ornamentu od pravěku po současnost a ukazuje bohatost ornamentálních motivů:

CESTY ORNAMENTU

Výstava zachycuje vývoj ornamentu od pravěku po současnost a ukazuje bohatost ornamentálních motivů.

Zdobit a zkrášlovat prostředí, kde žije, předměty, které ho obklopují, je odvěká potřeba člověka. Proto Středočeské muzeum vyhlásilo výtvarnou soutěž pro školy

Ornament kolem nás .

Naši páťáci se této soutěže letos v říjnu zúčastnili a hned 4 z nich se umístili mezi nejlepšími pěti – Kryštof Mizur, Jáchym Novotný, Jan Joska a Kuba Bezpalec. Gratulujeme! P. Radová, 14.12. 2009