Únor v první třídě

Milí rodiče, milí prvňáčci,

druhé pololetí školního roku se svižně rozběhlo, únor utekl i díky jarním prázdninám velice rychle. Přesto jsme zvládli mnoho práce. Ani tento měsíc se kvůli nemocem neobešel bez vydatné pomoci Elišky T. Tímto jí ještě jednou děkuji.

Na začátku měsíce jsme si v rámci vyučování TV naposledy zabruslili, zopakovali si, co jsme se naučili na ledě a s kluzištěm na Letné jsme se pro tento školní rok rozloučili. Kromě reprízy našeho školního divadla, které se opět velmi vydařilo, jsme zvládli v terénu i téma z oblasti ekologie: v Toulcově dvoře děti navštívily spolu s Eliškou program „Odpad nebo poklad“ . Stejné téma zpracovávaly spolu s lektorkou MTU, tentokrát s pomocí stavebnice lego. Aktuální téma zimních Olympijských her jsme si připomněli ve třídě v podobě miniprojektu. Děti pantomimicky předváděly zimní sporty, četly zajímavosti z historie OH , řešily slovní úlohy s medailemi  a góly pro český tým. Vyprávěli jsme si o symbolu olympijských kruhů, děti v mapě vyhledávaly jednotlivé kontinenty, olympijské kruhy kreslily a modelovaly z barevných drátků. Na miniprojekt vhodně navázala paní učitelka Nora, takže žáci téma doplnili i uměleckým ztvárněním zimního sportu.

V českém jazyce pokračujeme ve zdokonalování hlasitého čtení, většina dětí již opouští hláskování a pokouší se číst slova vcelku. Nově se pokoušíme číst předložky spolu se slovy. Mnoho času jsme věnovali nácviku psacího písma. Jedná se z velké části o dril, ruku je třeba vytrénovat a „vypsat“. Téměř denně se snažíme psát krátké, jednoduché diktáty. Od jednotlivých písmen postupně přecházíme ke slabikám a krátkým slovům. Cílem je, aby děti diktáty považovaly za přirozenou věc a necítily se jimi stresovány. Velmi se nám osvědčily dílny čtení. Většina dětí si tyto hodiny užívá a mě zpětně těší, jak zaujatě dokáží děti pracovat.

V matematice jsme se propočítali až do číselného oboru 0-16. Stále se věnujeme krokování, rytmizaci s čísly, sčítacím trojúhelníkům, řešení slovních úloh a počítání cestujících v našem školním autobusu. Většina dětí si již začala spontánně informace o cestujících zapisovat. Nově jsme se seznámili s prostředím „hadi“. Přechod přes desítku není vašim dětem dle Hejného metody nijak vysvětlován. Děti se samy snaží hledat strategie k vyřešení úloh. Pokud zatím žádnou strategii nemají, používají počitadlo. Mějte s dětmi prosím trpělivost a dejte jim čas na objevení vlastních strategií. Času na prozrazení algoritmů je ještě dost.

V prvouce jsme se věnovali časovým souvislostem v průběhu roku. Četli jsme poezii i prózu o jednotlivých ročních obdobích i měsících v roce. Děti si vytvářely týdenní plán činností. V hodině pracovních činností si vyrobily model papírových hodin, s kterým budeme pravidelně procvičovat určování času.

Buďte všichni zdrávi a těšme se na společné přivítání jara.

 

Pavla Blodigová