Třídy

V Bratrské škole je pět tříd. Výhodou je nižší počet žáků v jednotlivých třídách. Děti zde mají dostatek prostoru a individuální péče k osobnímu rozvoji. Tradicí naší školy je nadstandardní počet hodin výtvarné výchovy. Ta má díky vedení zkušené výtvarnice s pedagogickým vzděláním vysokou úroveň. V naší škole jsou vítány i děti s různými zdravotními handicapy. Jsme přesvědčeni, že jejich přítomnost v běžné škole je přínosem pro ně samotné i jejich spolužáky. Překonávat překážky, které souvisí s jejich zdravotním znevýhodněním, jim pomáhají speciální pedagogové.