Školní knihovna

Školní knihovnu má na starosti paní zástupkyně Kracíková. Knihovna je umístěna v prvním patře v I.třídě. Knihy si můžete půjčovat individuálně, název zapůjčené knihy nahlaste paní učitelce třídní, paní vychovatelce nebo přímo paní učitelce Kracíkové.

V knihovně jsou knihy roztříděny podle zaměření.

Encyklopedie všeobecné, historické, zeměpisné, rostlin, živočichovů

Literatura dobrodružná, báje a pověsti, povídky pro děti, pohádky

Poezie pro děti

Biblická literatura

Ruční práce

Každý rok škola dokupuje několik nových knih k obohacení naší knihovny. Také dostáváme knihy a encyklopedie od rodičů, jejichž děti již z některých knížek vyrostly. Děkujeme za tyto knihy a nebráníme se dalším přírůstkům.

K rozvoji čtenářských dovedností a zájmu o čtení přispívají také návštěvy městských knihoven v okolí školy, kde využíváme nejen nabízené pořady o knihách, ale kde si děti při návštěvě mohou knihy i půjčit.

Naše škola je také v kontaktu s nakladatelstvími Albatros, Fragment a Mladá Fronta, které nás několikrát ročně zásobují nabídkami knih pro děti.