Školní kaplan

Mgr. Ondřej Kolář, Th.D.

telefon: 284 680 145

e-mail: okolar@centrum.cz