Školné a jiné platby

V naší Bratrské škole se platí školné. Důvodů je několik. Jsme škola v pronájmu a školné nám pomáhá hradit pronájem budovy. Dále bylo od počátku tradicí školy, že se dětem ze školného /dříve pojatého jako dobrovolný příspěvek/ platily potřeby do školy, tj. sešity, sešitky, pracovní sešity na všechny předměty. Také se ze školného platí veškeré akce školy i jednotlivých tříd, tj. divadla, koncerty, výstavy, výlety, vzdělávací a naučné pořady, návštěvy ZOO, odměny pro děti, jídlo při Noci s Andersenem, atd.

Číslo účtu Bratrské školy 1015552929/6100      
Platby Roční Pololetní Měsíční Snížená – sourozenec
Školné 1 – 5. třída 12000,-Kč 6000,-Kč 1200,-Kč 900,-Kč
Družina 1500,-Kč 750,-Kč 150,-Kč 150,-Kč
Celkem: 13500,-Kč 6750,-Kč 1350,-Kč 1050,-Kč
Školné 0. třída 4000,-Kč 2000,-Kč 400,-Kč nelze
Družina 1500,-Kč 750,-Kč 150,-Kč  
Celkem: 5500,-Kč 2750,-Kč 550,-Kč  
Splatnost Do 30. září Do 30. září Vždy k 15. v měsíci Vždy k 15. v měsíci

 

Úhrada kroužků Bratrské školy
1. pololetí Do  15. října
2. pololetí Do 15. března

 

Hotovostní platby v kanceláři – 1. patro
 Důležité!!!
Angličtina s rodilým mluvčím – cena bude upřesněna
 vždy pouze hotově!!!
Příspěvek na výtvarnou výchovu – 500,-Kč
 vždy pouze hotově!!!

 

Kroužky se hradí pololetně, pokud nebude platba provedena v termínu, budou děti z kroužku vyřazeny.

Toto opatření je nám velmi nepříjemné, ale nutné, pozdní platby nám působí komplikace ve vyplácení  lektorů.