Škola v přírodě

Odjezd: čtvrtek 11.5. 2017 do Žihle Poustky. Sraz před školou – cyklisti v 8 hodin, ostatní v8:30 hodin.

Příjezd: čtvrtek 18.5. 2017 mezi 15:30 a 16:00 hodin před školu.