Říjen ve třetí třídě

V říjnu se nám podařilo navštívit dvakrát zoologickou zahradu. Užili jsme si příjemný táborák. Poté jsme dobře zvládli dlouhé suplování.

Hlavní učební náplní v měsíci říjnu bylo opakování. Opakovali jsme hlavně v českém jazyce. Vzpomínali jsme na druhou třídu, kolik už toho umíme. Ovládáme psaní i/y po tvrdých souhláskách, psaní u/ů/ú, správné psaní párových souhlásek, nedělají nám starosti ani slabiky bě, pě, vě, mě. Hojně jsme procvičovali slabičnou a hláskovou stavbu slov. Nově jsme se naučili poznávat kořen slova, rozlišit příponovou a předponovou část, to se nám bude teď opravdu hodit při rozlišování y/i po obojetných souhláskách. V listopadu navážeme vyjmenovanými slovy po B, kde zúročíme i znalosti o příbuzných slovech a tvarech slov.

Čtením mnoha bajek jsme se naučili rozpoznávat znaky, které bajka má.

V matematice dovedeme násobit a dělit 8. Mnoho z nás i dovede poradit i  v případě, že potřebujeme násobit i víceciferná čísla. Můžeme použít indické násobení. Uprostřed pracovního sešitu jsou k dispozici předlohy, kde můžeme doma dětem nakopírovat volná „okénka“ k indickému násobení. Mohou si sami zkoušet násobit různá čísla. Výhodou tohoto násobení je, že děti na malém prostoru spočítají hned několik příkladů malé násobilky a zároveň několik příkladů na čítání, to vše mnohem zábavnější formou. Podobně můžeme pracovat i se součtovými trojúhelníky.

Pohybovali jsme se ale i v různých jiných prostředích. Velmi nás baví algebrogramy, pěkně se nám pracuje s výstavištěm, nezapomněli jsme ani na cyklopark, praktickou práci se dřívky, rodokmen a mnoho dalšího.

I v ostatních předmětech jsme nelenili a mnoho jsme se naučili, třeba pracovat s myšlenkovou mapou. Velmi důležité je, že se učíme sebehodnocení. Každý měl příležitost říct, jaké dobré vlastnosti si na sobě nejvíce cení. Zamýšleli jsme se i nad tím, na jaké vlastnosti by měl naopak každý z nás pracovat. Snažíme se spolupracovat ve skupinách, vycházet s ostatními co nejlépe umíme.

Podařilo se nám opravdu se s velkou chutí vrhnout do čtenářských deníků, každý se snažíme přečíst co nejvíce knih, vylepšujeme naše záznamy v deníku. Chceme, aby naše deníky byli poutavé, krásné a zajímavé, stejně jako jsou knihy. Učíme se pracovat stále samostatněji. Až si za několik let deník otevřeme, můžeme se do něj podívat a říct si, kolik jsme toho přečetli, zapsali, vymysleli. To je přece úžasné!