Říjen ve II.třídě

Milí rodiče,

barvy listí zrcadlí odlesky letního slunce a podzim je nezadržitelně tady. Vaše pilné děti toho 2.měsíc ve II.třídě stihly opět spoustu. Při návštěvě v ZOO jsme se věnovali výrobě sloního papíru, který teď čeká na další zpracování. 13.října jsme si všichni užili táborák. 19. října si děti při biblické hodině povídaly s panem farářem o uzdravení Jairovy dcery a ženy, která trpěla krvácením. Ve stejný den jsme také navštívili v Divadle U Hasičů laskavou pohádku „Čert to nemá nikdy lehké“. Jednalo se o volné pokračování pohádky „Čert a Káča“. Káča (Zuzana Mixová) zůstala se starým čertem Bernášem (Otakar Brousek) ve mlýně. Mladý čert Gajdula (Jan Čenský) měl složit maturitní zkoušku tím, že by přinesl do pekla nějakého hříšného člověka. Setkal se s Bernášem a Káčou, ale netušil, že Bernáš je čert a Káča je ta, které se všichni čerti bojí. 23.října jsme si zopakovali pravidla bezpečného chování s policistkou ČR paní Zelenkovou – děti byly chváleny za chování i znalosti. Těsně před začátkem podzimních prázdnin si děti v hodině dramatické výchovy stihly s panem učitelem Razímem vyrobit improvizované loutky. Některé z dětí s nimi dokonce dokázaly zahrát kratičká představení.

Během měsíce října se děti seznámily se školní knihovnou. Pohodlné půjčování knížek přímo ve škole se některým z nich okamžitě zalíbilo, což nás samozřejmě těší – jen prosím o řádné vracení zapůjčených exemplářů. Protože „druháci“ již kopiemi přebalů přečtených knih zaplnili naši třídní nástěnku, uložili jsme přebaly do šanonu „přečtených knih“. Šanon je dětem volně přístupný a každý, kdo některou ze založených knih přečte, se k této knize může zapsat. Až děti přečtou další knihy, které v šanonu zatím nejsou, kopie přebalů těchto knih do šanonu samozřejmě také zařadíme. (Pokyny pro pomalejší čtenáře stále platí. Program Včelka bude škola rodičům, kteří mají zájem, kupovat. Procvičování v tomto programu může slabším čtenářům výrazně pomoci. Zakoupení doporučuji.)

V českém jazyce jsme v říjnu probrali psaní dlouhého ú – ů, učili jsme se samohlásky a souhlásky měkké, tvrdé i obojetné. Děti by měly umět samohlásky i souhlásky (podle jednotlivých skupin) vyjmenovat. Během výuky jsme se zabývali slabikovým i hláskovým rozborem – děti čárkou rozdělují slova na slabiky a pod slova křížkem (x) nebo kolečkem (o) zaznamenávají, co slyší za jednotlivé hlásky, když slovo říkají. Samohlásku označujeme kolečkem, také dvojhlásky au, ou, eu označujeme jedním kolečkem. Souhlásky včetně ch označujeme jedním křížkem. Děti se učí označování i u slov, která jinak slyšíme a jinak píšeme – takže například ve slově běhá slyšíme [bjehá] a pod slovo píšeme xxo/xo. Ke druhům vět jsme přidali věty přací. V psaní pokračujeme v procvičování probraných písmen opisem, přepisem, ale i formou diktátů.

V matematice začínáme s počítáním přes dvacítku. Děti pracují nejen samostatně, ale praktické aplikace řeší i ve dvojicích a ve skupinách. Nevadí, když udělají chyby, právě těmi se toho mohou mnoho naučit. Hodně času věnujeme a ještě budeme věnovat rozkladům čísel a přechodu přes desítku. Protože si děti sčítání a odčítání potřebují důkladně procvičit, bude v domácích úkolech zařazováno více „drilových“ příkladů.

V prvouce jsme se od stavby města dostali k chování na ulici, k dodržování dopravních předpisů, k dopravním značkám a k různým typům dopravy.

Průřezovým tématem října byla orientace v čase, učíme se sledovat kalendář i hodiny a budeme v tom pokračovat i v dalších měsících.

Od listopadu cvičíme v tělocvičně. Nutné jsou sportovní boty, které nedělají tmavé stopy na zemi a sportovní oděv do chladné místnosti (dlouhé tepláky nebo sportovní kalhoty, bundy či mikiny rovněž s dlouhými rukávy). Na přenesení věcí do tělocvičny doporučuji vhodný batůžek nebo tašku, do kterého by se vše vešlo společně s lahví na pití a s kapesníky.

I když stůňu a nejsem ve škole(nejméně do 10.11.), nepodceňujte, prosím, zadané domácí úkoly. Jsou dobře rozmyšlené a mají své odůvodnění. Trénink dovedností je nutný! S paní asistentkou Zuzanou jsme ve spojení, statečně mě zastupuje a dělá, myslím, co může.

V listopadu nás čeká nácvik divadla, děti se mohou těšit také na návštěvu Planetária.

Tak na nás, prosím, myslete, ať se nám dílo daří.

Vaše

Marie Nováková