Reakce na dotazy a informace pro rodiče žáků I.třídy:

Milí rodiče,

dnes jsem dostala několik dotazů k výjezdu na hory. Zajímáte se také o úkoly pro děti, které na hory nejedou.

Věnujte tedy, prosím, pozornost následujícím informacím. Měly by platit i pro školu v přírodě, stejně jako pro další hory v případě, že budu mít děti stále na starosti a že pojedeme opět na stejná místa.

V hotelu Kodrea stejně jako na škole v přírodě v Žihli – Poustkách jsou pouze jednoduché postele. (Palandy tam nejsou.) Pokud děti padají z postele, bylo by nejlepší, kdyby mi to připomněly přímo na místě. Budu se snažit, aby měly k posteli přistrčenou aspoň židli. V krajním případě můžeme sesunout dvě postele k sobě.

V hotelu Kodrea mohou děti při roznášení jídla požádat o jídlo bez omáčky, bez masa, zeleninové přílohy – sedím s nimi a jestliže mě požádají, pomohu jim. Roznášení jídla tu probíhá ve velké rychlosti, ale vždycky je možné se domluvit. Po roznesení jídla si děti mohou přidat. V Žihli – Poustkách si děti pro jídlo chodí k výdejnímu pultu podobně jako ve školní jídelně, požadavky musí hlásit, paní kuchařky ochotně vyhoví. Diety se v obou zařízeních řeší individuálně.

Pokud je některé z dětí na škole v přírodě smutné nebo s Vámi potřebuje z nějakých důvodů mluvit, zavoláme Vám. V Nových Hutích s tím nemáme žádný problém. Voláme z mého telefonu, mám paušál, takže mě to opravdu netrápí. V Žihli Poustkách je situace horší – chybí signál, ale děti tam mají tolik zábavy, že se většinou netrápí. Kdyby to bylo opravdu zlé, můžeme využít pevnou linku. (Někdy chytáme signál, kde se dá, ale spoléhat na to nelze.)

V Nových Hutích si děti mohou koupit nějaké sladkosti a pití u bufetu, malé hračky v automatu. V Poustkách si kupují sladkosti v malém obchůdku u jídelny. Možná byste dětem i obsluze pomohli, kdyby děti dostaly kapesné v mincích – v padesátikorunách, dvaceti a deseti korunách. Dětem se snažíme s nákupy pomáhat, ale většinou nestihneme všechno.

Vždy, když vyjíždíme na hory, připravuji dětem mimořádné materiály, ze kterých se učí, ale zároveň si i trochu hrají. Chystám pracovní listy k vybarvování a k  vyplňování, Logico Piccolo, hry i stavebnice. Děti, které na hory nejedou, dostanou stejné pracovní listy, jako vezeme na hory. Pokud chodí do školy, mohou pracovní listy vyplňovat v rámci vyučování, jestliže budou s Vámi, dostanou listy s sebou. Protože ve škole probíhá mimořádný program, nemusí děti vyplnit všechny pracovní listy – jde o příležitost nikoli o povinnost.

Na školu v přírodě vyjíždíme všichni, učebnice bereme s sebou. Jestliže některé z dětí nejede, dostane úkoly podobně, jako když je nemocné.

Při výjezdech Vám většinou zprávy o tom, jak se všichni máme, posílá paní ředitelka. Já to většinou nezvládám.

Dnes jsem Vám, na pokyn vedení školy, poslala dvě knížky jako nabídku k procvičování učiva. V případě, že se Vám líbí a chcete je, pošlete, prosím, peníze a knihy si nechte. V opačném případě knížky vraťte.

Máte-li nějaké další pochybnosti nebo nejasnosti pište, volejte!

Vaše

Marie Nováková