Prvňáci v září

Milí rodiče, milí prvňáčci,

prožili jsme svůj první společný měsíc ve školních lavicích. Byl to měsíc plný nových zážitků, ale i pilné práce.  První dny jsme strávili poznáváním sebe navzájem,  nastavili jsme si určité každodenní rituály, snažili se zapamatovat jména spolužáků. Společně jsme vypracovali pravidla naší třídy, sepsali  je a podepsali.

Každý den ráno  čteme zprávu dne, abychom věděli, co nás čeká a na co se můžeme těšit. Na přání dětí jsme se již třetí den začali učit z našich nových, voňavých učebnic.  V českém jazyce procvičujeme analýzu a syntézu slov, hláskujeme, určujeme pozici hlásek ve slovech. Zároveň uvolňujeme ruku, abychom byli do budoucna dobře připraveni na psaní psacích písmen. Svižným tempem jsme se pustili do poznávání velkých tiskacích písmen. Většina z našich šikovných prvňáků již mnohá písmena zná, máme tedy na co navazovat. Všechny děti již přečetly svá první slova, sestavily první věty.  Zdá se, že za pár měsíců budeme mít třídu plnou vášnivých čtenářů.

V matematice se zabýváme číselným oborem do šesti. Protože většina dětí již čísla zná, pracujeme na číselných představách dětí a procvičujeme je v různých matematických prostředích. Kromě práce s učebnicí se zabýváme krokováním, krychlovými stavbami, překládáním papíru. Nedílnou součástí počátků matematiky ve škole je práce s rytmem a vyhledáváním pravidelností.

V prvouce jsme se seznámili se školním řádem, se školní budovou, s lidmi pracujícími ve škole. Povídali jsme si o tom, co jsou školní povinnosti, jaké pomůcky se ve škole užívají, co všechno může skrývat školní aktovka.

Kromě nadšeného zpívání s panem učitelem Danielem v hodinách hudební výchovy jsme měli možnost vyzkoušet si práci s písní a rytmem pomocí velkých bubnů , drumbenů. Pro nás všechny to byl silný zážitek.

Třetí zářijový týden jsme měli možnost strávit na adaptačním pobytu v Bělči nad Orlicí, v oblíbeném objektu tábora J.A. Komenského. Pobyt nám umožnil poznat se rychleji a intenzivněji, než by se mohlo podařit pouze ve třídě. Ujasnili jsme si, o jaké vztahy bychom ve třídě stáli, aby nám bylo společně dobře. Dětem, které se z různých důvodů nemohly zúčastnit, jsme poslali alespoň společně vytvořené dopisy. Doufám, že je potěšily, a že na nás vzpomínali, jako zbytek třídy na ně.

Přeji vám všem pěkné podzimní dny a těším se na další společnou práci.

Pavla