Prvňáci v říjnu

Vážení rodiče, milí žáčci prvňáčci,

ve škole jsme společně strávili již druhý měsíc. S radostí musím konstatovat, že se nám společné dílo daří. Ve své třídě jsme se zabydleli a ve škole už jsme jako doma. Všichni se snažíme, co nám síly stačí, pracujeme s chutí a radostí, společné učení si užíváme. A na výsledcích je to opravdu znát. Vždyť po pouhých dvou měsících se i z nečtenářů stali čtenáři! S prvními listopadovými dny jsme dokončili poslední písmena abecedy a můžeme se vrhnout na slabiky di, ti, ni, dě, tě, ně, a podobné zapeklitosti češtiny. Kromě poznávání písmen a uvolňování ruky doprovázely naše hodiny češtiny různé pohádky a krátké příběhy, které děti samy četly nebo poslouchaly, řadily věty, jak jdou za sebou, předvídaly, jak bude děj pokračovat, ilustrovaly je. Naplno jsme využívali velké množství pomůcek, které máme ve třídě, např. míč s písmeny, vějířky slov, dopisovací karty a mnohé další.

V matematice jsme se posunuli do číselného oboru 0-8. Poměrně hodně času jsme strávili prací s tabulkou, seznamovali se s pojmy řádek a sloupec. Nejprve jsme tabulky vyplňovali ve velkém formátu na zemi pomocí manipulace s předměty a obrázky, pak společně na interaktivní tabuli a nakonec v učebnicích. Stále krokujeme a pomocí kroků počítáme, tleskáme a dupeme na násobky dvou a tří (děti to opravdu zvládají, jen ještě neví, že se jedná o násobky), porovnáváme čísla. Nově jsme zavedli znaménka větší než, menší než a rovná se, děti s nimi statečně bojují.

V říjnu jsme se dlouhodobě věnovali dopravní výchově a bezpečnosti, poznávali jsme dopravní značky a povídali si o dopravních prostředcích. Pomocí vtipných scének jsme si ukázali, jaké chování je v dopravních prostředcích vhodné. Zda nové dovednosti děti využívají v praxi, může nejlépe posoudit naše vychovatelka Eliška při cestách do školní jídelny :-). V dešti jsme prozkoumávali okolí školy a ve třídě potom stavěli model okolních budov a silnic, ve skupinách jsme zakreslovali mapu okolí školy. Na toto téma na začátku listopadu navázal program Malé technické univerzity Stavitel města.

Kromě „běžného“ vyučování jsme zažili pár výjimečných situací či hodin. Hned začátkem měsíce, na Mezinárodní den zvířat,  jsme se vypravili do zoologické zahrady na program o etologii. Počasí bylo příznivé a výlet jsme si moc užili. Ve stejném týdnu jsme na žádost dětí oslavili Den zvířet i v naší třídě. Navštívili nás: dva králíci, dva psi, vodní šnek, akvarijní rybička, papoušek, dvě suchozemské želvy, kočka domácí, žáci nultého a druhého ročníku a mini děti z Ovečky. Všechny děti splnily zodpovědně domácí úkol a připravily si zajímavé vyprávění o vybraném zvířeti.

V tomto měsíci prvňáčci zažili první hodinu dramatické výchovy s panem učitelem Danielem a první biblickou hodinu s panem farářem. Pro nás všechny byly tyto vyučovací hodiny poučné a zábavné.

Podzimní svátky nás inspirovaly k tématickým hodinám o vzniku Československé republiky a o slavení Dušiček. Dušičky, Halloween i židovský Svátek světel nás zavedly do keramické dílny, kde si děti pod vedením Elišky T. vyrobily svícínky, aby jim prozářily studené zimní večery, které brzy přijdou.

V samém závěru měsíce si děti napsaly své první písemné práce z českého jazyka a matematiky. Doufám, že si psaní užily tak, jako já jejich opravování. Je to radost, pokud se práce daří! Všem vám moc děkuji za spolupráci.

 

Pavla