Prvňáci v prosinci

Milí rodiče,

přestože prosinec je pro děti jedním z nejkrásnějších měsíců, pro život školní je to zároveň měsíc nejkratší. Měsíc naplněný těšením, zvláštní kouzelnou atmosférou a zejména přípravou a realizací školního divadla. Jak všichni víte, přípravě divadla byly věnovány nejen všechny hodiny výtvarné a dramatické výchovy, ale i všechna pondělní dopoledne. Myslím, že investovaný čas a energie všech zúčastněných se vyplatily a divadlo bylo jedinečným zážitkem pro nás i pro vás.

Na Vánoce jsme se začali všichni připravovat již prvním dnem měsíce prosince při společném tvoření adventních věnců. Do školy zavítal Mikuláš i se svými společníky andělem a hodným čertem. Tento čertovský den jsme strávili společně s knihou Pavla Čecha O čertovi. Knihu jsme četli, vymýšleli, co všechno si může čert nést v ranečku na zem, jak bude příběh pokračovat a zda se čert nakonec polepší. Adventní čas jsme si užili při společném zdobení stromku a při přespání ve škole. Za pomoc při realizaci tohoto nápadu děkuji Eliškám i všem rodičům, kteří přispěli buď koupí stromku, nebo napečením dobrot na společnou večeři a snídani, hrou na kytaru a zpěvem vánočních koled, či „jen“ dobrými nápady na společné tvoření. Bez vás všech by tento den, večer a noc neproběhly hladce a radostně.

Ve stejném týdnu se děti spolu s nuláčky, Eliškami a paní ředitelkou vydali na vánoční plavbu parníkem po Vltavě. Navštívili Muzeum Karlova mostu a prohlédli si výstavu Betlémů.

Kromě všech vánočních aktivit jsme se v prosinci seznámili se všemi malými tiskacími písmeny, dokončili první písanky s uvolňovacími cviky a začali psát první psací písmena. Děti se na psací písmo již moc těšily a na jejich snažení je to znát. Hůlkovými písmeny se prvňáci pokoušejí zapisovat své myšlenky, dokončují věty a do vět doplňují chybějící slova. V matematice jsme se naučili zapsat všechny číslice, hodně jsme se věnovali krokování a sčítacím trojúhelníkům. Děti zkoušely najít více řešení jedné úlohy. V samém závěru měsíce jsme se seznámili s pojmem slovní úloha, to bude nosné téma měsíce následujícího. V prvouce jsme se kromě Vánoc zabývali tématem rodina a povídali jsme si o povinostech, které děti doma mají.

Poslední školní den roku 2017 jsme si pochutnali na cukroví, rozbalili krásné dárky v podobě knih do třídní knihovničky a zúčastnili se Vánoční bohoslužby v kostele U Jákobova žebříku, kde se po nacvičování divadla cítíme jako doma. Přeji vám do nového roku jen to dobré, hodně štěstí, radosti a zdraví.

 

Pavla Blodigová