Prvňáci a měsíc březen

Vážení rodiče,

měsíc březen byl ještě plně pod vládou paní Zimy. Hned s prvními březnovými dny odjela část prvňáků společně s ostatními třídami na lyžařský pobyt na Zadov, do krásné šumavské přírody. Pobyt byl pro děti dosti náročný, nejen kvůli podaným sportovním výkonům a stupňující se únavě, ale i kvůli střevní viróze, která řadu lyžařů potrápila. Počasí nám však přálo, a tak se nakonec všichni vrátili spokojeni a s úsměvem na tváři.

Ani děti, které zůstaly v Praze, nezahálely. Spolu s paními učitelkami Danou, Martou, Norou a paní asistentkou Klárou se zabývaly studiem zvířat, navštívily zoologickou zahradu a výstavu Archa Noemova v Národním muzeu. Poslední vyučovací den strávily v Národní galerii. Děti o prožitém programu barvitě vyprávěly. Některé tvrdily, že se strašně moc učily, jiné, že se vůbec neučily a jednalo se tedy o prodloužené prázdniny. Budiž to důkazem, že učení nemusí být nuda a stres a mnohé se můžeme naučit, aniž bychom si povšimly, že se ve skutečnosti intenzivně učíme.

Brzy poté, co se běh školy navrátil do normálních kolejí. nás ve škole navštívil strážník městské policie, aby nás upozornil na možná nebezpečí v zimní a jarní přírodě. Ve stejném týdnu se konalo třídní kolo recitační soutěže. Až na výjimky většina dětí překonala trému a zvládla recitaci i před širším publikem ve školním kole. Lucince i Matouškovi, kteří postoupili až do obvodního kola, gratuluji k pěknému výkonu. Kromě setkání poetického, nás tento měsíc čekalo i setkání přírodovědné. Spolu s paní učitelkou Norou jsme strávili příjemné dopoledne v pražské zoologické zahradě, kde jsme se věnovali kresbě vybraných zvířat. Dílka, vzniklá přímo v pavilonech při pozorování živých zvířat, byla dětmi dotvořena ve škole při hodině výtvarné výchovy. Den a posléze i večer a noc, na kterou se děti nejvíce těší, je Noc s Andersenem. Tento den jsme se ve vyučování seznámili s postavou pana spisovatele a některými jeho díly. Odpoledne nás čekalo milé setkání s paní spisovatelkou Šárkou Váchovou, která nás seznámila nejen se svými díly, ale i vlastnoručně vyrobenými loutkami ze známé pohádky Chaloupka na vršku. Pozorní posluchači se mohli dozvědět mnohé zajímavosti z práce animátora. Před spaním děti čekala ještě pizza a stezka odvahy vedoucí školním sklepením. Děti vše zvládly výborně a nocování ve škole si opravdu užily.

I při školním vyučování děti opět udělaly pořádný kus práce. V českém jazyce jsme procvičovali hlasité i tiché čtení, v textech vyhledávali informace, doplňovali do vět chybějící slova, do slov chybějící písmena i znaménka. Věnovali jsme se recitaci a samostatnému veršování. Zakončili jsme druhou písanku a začali pracovat ve třetím dílu. Písmena jsme procvičovali při přepisech i diktátech. Velmi oblíbený u dětí je i tzv. běhací diktát.

V matematice jsme rozšířili obor od 0 do 19. Většina dětí se již dobře orientuje v oboru do 10, mnoho dětí již počítá bez názorné opory. Jiní si pomáhají pomocí prstů, počitadla nebo krokovacího pásku na lavici. Nejvíce nás potrápily příklady sčítacích trojúhelníků a hadů s podmínkou. Pokud děti takové typy příkladů zatím nezvládají, buďte prosím trpěliví a dejte jim čas. Vězte, že při jiném stylu vyučování by se ještě k takto obtížným typům příkladů vůbec nedostaly.

V prvouce jsme se věnovali vnější stavbě lidského těla, ale především zdravému životnímu stylu. Povídali jsme si o potřebě pohybu, spánku, pitného režimu. Vyhledávali jsme potraviny zdravé i nezdravé. Děti měly za domácí úkol samostatně si připravit zdravou svačinu do školy. S pomocí interaktivní tabule jsme využili předem připraveného vzdělávacího programu s péčí o dětské zoubky.

Před velikonočními prázdninami se děti rozloučily se školou v kostele U Jakobova žebříku při společné velikonoční bohoslužbě.

Teď se již těšme společně z přicházejícího jara.

Pavla Blodigová