Prvňáci a listopad

Vážení rodiče,

protože se nám podzim definitivně vystřídal se zimou, je načase ohlédnout se zpět za naší společnou prací.

Na samém začátku měsíce listopadu k nám přišla lektorka Malé technické univerzity s programem Stavitel města. Malí stavitelé se seznámili s různými druhy map a plánů, přemýšleli, které stavby jsou ve městě potřeba a pomocí stavebnice lego si postavili město vlastní. Program byl velmi přínosný a pro děti zábavný, proto ve druhém pololetí rádi navážeme dalšími lekcemi.

Prvňáci se v prvním týdnu uplynulého měsíce seznámily se všemi zbývajícími velkými písmeny. Nově jsme četli dvouhlásky ao, ou, a hlavně slabiky di, ti, ni, bě, pě, vě, mě. Teď je třeba každý den poctivě procvičovat. Naštěstí mají děti čtení v oblibě, a tak naše hlavní práce bývá spíše zábavou. Proto již v listopadu dozrál čas, aby děti zkusily pracovat v dílně čtení. Jedná se o vyučovací čas, který děti tráví s vlastními knihami ve čtenářském společenství. Každý ve své knize hledá řešení na konkrétně zadané úkoly a své čtenářské zážitky sdílí s ostatními. Byla jsem velmi mile překvapena nadšením většiny dětí. Od Nového roku budou děti v dílně čtení pracovat systematicky každý týden, o své četbě budou pořizovat záznamy a všichni tak budeme moci sledovat postupný rozvoj čtenářských dovedností vašich dětí.

V matematice jsme si rozšířili číselný obor na 0-8. Porovnávali jsme čísla a naučili se používat znaménka >, <, =. Pokračovali jsme v krokování, sčítacích trojúhelnících, krychlových stavbách. Ke krychlovým stavbám jsme zaznamenávali plány a počítali podlaží. Učili jsme se zapisovat číslice, mnoho dětí je však stále píše tak, jak se je naučili ve školce, často chybně. V tomto směru nás ještě čeká důkladné procvičování.

V prvouce jsme vycházeli ze svátků, které nás listopadem provází. Povídání o Dušičkách nás zavedlo do keramické dílny, kde si děti pod vedením Elišky vyrobily svícínky. Den svatého Martina jsme oslavili celoškolním „projektem“. Kromě čtení, povídání a zpívání k tomuto tématu, jsme společně uvařili a snědli nádivku.

Povídali jsme si o lese, rozlišovali jehličnaté a listnaté stromy a vyrobili plakát s nejznámějšími druhy stromů. Na závěr měsíce, kdy už do života školy naplno vtrhlo školní divadlo a otočilo vše vzhůru nohama, se děti ještě jednou podívaly do keramické dílny, tentokrát na ukázku sklenářské práce, kdy si s paní lektorkou vyrobily drobný šperk.

Nyní máme před sebou měsíc náročný, ale jeden z nejkrásnějších. Nenechme se okolnostmi semlít a užívejme si čas s našimi dětmi.

 

Pavla Blodigová