Prosinec ve třetí třídě

Celý prosinec jsme poctivě zkoušeli a nacvičovali, abychom dokázali předat myšlenky díla Labyrint světa a ráj srdce Vám dospělým tak, jak jim naše děti rozumí. Hraní divadla je tradiční součástí života školy. Je moc hezké vidět děti, jak velké úsilí umí vynaložit, pokud chtějí něčeho opravdu dosáhnout. Najednou se dokáží dlouze soustředit, být potichu, nerušit, podpořit ostatní a pomáhat těm, co právě vystupují. Celá příprava divadla v sobě ukrývá mnoho dílčích činností, jejichž prostřednictvím se děti učí tolik dovedností, kterých by se jinak za tak krátkou dobu nenaučily ani polovinu. Kromě zvládání trémy, srozumitelného, stručného a jasného vyjadřování jsme museli zapojit i výtvarné cítění pro výrobu rekvizit či kostýmů. Bylo třeba vydržet čekat, mít sebe a své věci pod kontrolou na malém prostoru a brát zároveň ohled na ostatní.
Zamýšleli jsem se i nad tím, jak náš projev působí na druhé, co dělat, aby byl přesvědčivější, jak pohodlně stát, sedět či se pohybovat, abychom předešli bolestem zad.
Příprava divadla nás naučila i mnoho dalšího, na co by nás jistě ani nenapadlo pomyslet, důležité však je, že radost po vystoupení byla veliká. Děti na sebe byly právem hrdé a věřím, že radost z dobře odvedené práce se přenesla i na vás, rodiče.
Ráda bych touto cestou poděkovala za pomoc při akci Krabice od bot. Naše třída velmi rychle dokázala zareagovat na prosbu o dárky pro potřebné děti. Děkuji za spolupráci a chválím zvláště děti, které se na přípravě krabic podíleli. Některé děti dokonce zcela samostatně dárky vybraly, daly do krabice, zabalily a donesly do školy bez pomoci rodičů. Pokud jsem dobře počítala, pak naše třída donesla 27 krabic, což je asi třetina všech donesených. Jsem opravdu ráda, že děti myslí i na ostatní.
Velmi pěkně mě také překvapilo, jak moc se děti snaží číst. Mnoho z nich odevzdává opakovaně deník s více než jednou knihou. Někteří přečtou za měsíc knížky třeba i tři. Podporujte děti ve čtení i nadále. Jak jednou získají ke knihám dobrý vztah, jistě jim nadlouho zůstane.
Před Vánoci jsme s dětmi louskali ořechy a vyráběli betlémy pro rodiče. Ukazuje se, jak moc děti oceňují čas, kdy mohou nerušeně tvořit či provádět nějakou manuální činnost. V hodinách pracovních činností bývají děti nesmírně soustředěné, mnohdy si nepřejí, aby skončilo vyučování. Poslední den před prázdninami proběhla v kostele U Jákobova žebříku bohoslužba a poté besídka ve třídě. Děti si předaly dárečky, každý nějaký dostal. Zazpívali jsme si koledy, naučili se jednu písničku s pohybovým doprovodem, snědli cukroví. Také jsme nezapomněli na společné povídání v kroužku, kdy mohl každý vyjádřit, za co by chtěl v uplynulém roce poděkovat. Já bych tímto ráda poděkovala dětem i rodičům za všechna přání a hojnou podporu. V roce 2018 přeji každému z nás jen to dobré!