Prosinec ve II.třídě

Milí rodiče,

první prosincový den jsme spolu s Vámi provoněli celou školu chvojím při vyrábění věnců. V Adventu jsme si s dětmi ve II.třídě vyprávěli o událostech spojených s Ježíšovým narozením. Naším adventním kalendářem byl Betlém, ve kterém postupně přibývaly papírové figurky.

V závěru listopadu a během prosince se nám podařilo uskutečnit trojstranné rozhovory. Spolu s Vašimi dětmi jsme si povídali o tom, co se jim daří a které dovednosti by měly více procvičovat. Vaše děti si při našich setkáních ukládaly reálné a zároveň velmi potřebné úkoly. Moc Vás prosím, nezapomeňte na ně a děti při jejich plnění podporujte a povzbuzujte. V dubnu se sejdeme znovu, tak ať můžeme jen chválit!

Celý prosinec byl samozřejmě věnován přípravám divadla. Každé prosincové pondělí před představením jsme se scházeli na zkouškách v kostele U Jákobova žebříku. Spolu s Vámi chystaly děti kostýmy a rekvizity. Děti musely tentokrát celé představení pečlivě sledovat, aby správně přicházely na scénu. Začátkem prosince přemýšlely o závěru představení, o tom, co asi říkalo poutníkovi jeho srdce. Ty nejlepší myšlenky byly v představení použity. Myslím, že se letos představení dětem, v čele s panem učitelem Razímem, opravdu povedlo a doufám, že se Vám líbilo.

Den před naším představením jsme  ještě stihli upéci linecké cukroví a odpoledne jsme si užili trochu vánoční pohody a klidu. Ve čtvrtek jsme se, v tom předvánočním shonu, také zastavili – povídali jsme si, hráli, zpívali a odpočívali. Závěr čtvrtečního školního dne ukončila bohoslužba v kostele U Jákobova žebříku vedená panem farářem Ondřejem Kolářem. Spolu s ním se na děti obracel také Karel Müller, farář  pro mládež. Při interaktivní promluvě vyprávěl dětem o světle, které vedlo pastýře i mudrce k nově narozenému dítěti do Betléma. Kéž Vás všechny toto světlo provází po celý příští rok.

Vaše

Marie Nováková