Předvánoční chvění u nuláčků

Prosinec, ten tolik očekávaný a natěšený měsíc, je vždy od svého počátku prodchnut nezaměnitelnou a trochu nervózní atmosférou. Kouzlo Vánoc zkrátka působí. A u nuláčků dvojnásobně….přece jenom jsou to ještě mrňousové. A tak nás téma Vánoce a jejich prožívání, rodina a vztahy v ní a samozřejmě dárečky, které si přejeme, provázelo celý adventní čas. Povídali jsme si, zpívali a i pracovali a těšili se v naší vyzdobené třídě. A že to byl čas plný emocí, není jistě potřeba zdůrazňovat.

Předvánoční náladu jsme si znásobili hezkým i poučným výletem nazvaným ,,Pražské Benátky“, kdy jsme nejprve navštívili Muzeum Karlova mostu a dozvěděli se spoustu zajímavostí o Karlově mostě a jeho stavbě, prohlédli jsme si maketu stavby, nástroje i stavební materiál. Na všechny otázky nám odpověděl pan průvodce. Poté jsme z lodičky, opět s příjemným lodivodem a průvodcem, mohli obdivovat Karlův most, Čertovku, Pražský hrad a další krásy naší matičky Prahy z jiného úhlu pohledu. Byl to moc prima zážitek.

Nejintenzivnější prosincovou aktivitou byl však samozřejmě vrchol zkoušení a příprav na vánoční divadelní představení! A toho se letos opět účastnily všechny děti a dokonce i paní učitelky. Velmi zásadní roli ztvárnila i paní ředitelka. Pracovali jsme všichni horečně a podařilo se! Překvapivým způsobem pojaté téma díla Jana Ámose Komenského ,,Labyrint světa a ráj srdce“ se podařilo nacvičit, uchovat v tajnosti a pak hlavně bez chybičky odehrát! Efekt byl mimořádný! A za to patří dík především panu učiteli Danielovi a samozřejmě všem zúčastněným!

A jako každý rok bylo pro nás odehrání divadelního představení otevřením vrátek k vánočním svátkům v kruhu rodiny. A tak jsme ten emocí plný adventní čas ukončili posezením, zpíváním, ochutnáváním cukroví a rozdáváním dárečků ve třídách a poté společnou slavnostní bohoslužbou U Jákobova žebříku.

Moji milí, užijte si krásný a požehnaný vánoční čas a do roku 2018 hodně zdraví a pohody! Vaše Dáša