Pracovní činnosti – 4. tř.

V pracovních činnostech jsme vyráběli ve skupinkách
pravěkou osadu…