Pozdní příchody

Na základě rozhodnutí z pedagogické rady dne 18. ledna 2012 budou ve škole sledovány a zaznamenávány pozdní příchody při vstupu do školy našimi vychovateli. Pozdní příchod je od 8:10h a dál. Od této doby je nutné spěchat, aby se děti stihly do 8:15h připravit na výuku. Na příští pedagogické radě vyhodnotíme frekvenci a stanovíme, jakým způsobem budou pozdní příchody řešeny.