PÁŤÁCKÝ PLES A STUŽKOVÁNÍ

Opakuje – li se nějaká akce pravidelně, stává se tradicí. Odvažuji si říci, že náš ples již tradicí školy je. Něčeho tak příjemného se přece nemůžeme vzdát! Jediné, co bychom potřebovali, je větší prostor. Odmítáme se však vzdát našeho příjemného prostředí, které především dětem dodává pocit jistoty a bezpečí, že vše zvládnou. A zvládly!

Prvňáčci byli roztomilí, vydrželi celý slavnostní nástup a stužkování. Děkuji rodičům, že si udělali čas a přišli si to prožít s námi.

Pro nás pro všechny bylo velmi těžké toto první větší a nezvratitelné loučení. Letošní pátá třída se opravdu povedla. Ačkoliv v ní byl poměrně velký pohyb žáků, to zdravé jádro tam vždy bylo a bylo připravené přijímat a dávat. Paní učitelka je měla dlouhé čtyři roky a vznikl mezi nimi silný vztah. Všem nám budou chybět, ale věřím, že na ně budeme hrdí a budeme o nich i nadále vědět stejně jako o mnoha bývalých žácích, kteří nás často navštěvují a my z nich neustále „taháme“ zprávy, jak si vedou. Úžasným zdrojem informací jsou jejich mladší sourozenci, kteří co neví, to nepoví. Pro nás je to velmi důležité pro zpětnou vazbu, jak to tady vedeme.

Velké poděkování náleží rodičům prvňáčků a páťáků za bohaté a rozmanité občerstvení. Zbylo ještě poměrně dost různých chipsů apod. Vezmeme je s sebou na hory, tam rychle tráví a určitě přijdou k chuti jako xtá večeře. Bábovky dětem v pondělí rozkrájíme.

O nic menší dík patří také všem z Bratrské. Každý po svém přiložil ruku k dílu, a to se pak podařilo! Za rok se těším na to samé a přesto již dnes vím, že to bude zase trochu jiné, ale určitě krásné.