Ohlédnutí za dubnem v 1.třídě:

Vážení rodiče,

v dubnu jsme se především pilně učili – zvládli jsme již téměř všechna psací písmena a začínáme počítat do dvaceti. Měli bychom teď všechno poctivě a důkladně procvičovat, abychom získali jistotu, četli i psali plynule a abychom počítali bez váhání zpaměti. Každé z dětí má své vlastní tempo, někdo již plynule čte, jiný zase velmi pěkně píše, počítá, hraje na nějaký hudební nástroj, věnuje se tanci, výtvarné výchově, přírodovědě, pomáhá doma, dokáže pomoci kamarádovi nebo si třeba umí poradit s balením na škole v přírodě.

V dubnu naši třídu navštívili členové Policie ČR a v rámci prevence si se žáky povídali, jak se mají doma i venku bezpečně chovat. Proběhla také pravidelná hodina dramatické výchovy s panem učitelem Razímem (1x za šest týdnů). 6.dubna se všechny děti, přítomné ve škole, zapojily do celoškolního projektu „Semínko“. Žáci pracovali ve věkově smíšených skupinách a tématu se věnovali z různých úhlů pohledu – někteří sázeli či seli, jiní zkoumali podmínky růstu, další vytvářeli výtvarná díla a jedna ze skupin se snažila celý projekt zdokumentovat. Všechny děti mohly ochutnat různé druhy naklíčených semínek.

Ve středu před Velikonocemi proběhla v kostele U Jákobova žebříku bohoslužba, po které následovalo pět dní bez školního vyučování.

Konec dubna uzavřel zápis do prvního i přípravného ročníku a táborák, při kterém nám počasí opět přálo.

Do konce školního roku nám zbývají pouze dva měsíce. V průběhu dalších týdnů čtěte, prosím, pozorně instrukce ke škole v přírodě i k posledním týdnům školního roku, kdy se budeme více věnovat také mimořádným akcím. Pokud totiž přijdou děti do školy připravené, pracuje se nám všem lépe.

Děkuji za spolupráci!

Marie Nováková