Nuláčkovské září

Léto ach léto, jak krásně si nás hřálo a dobíjelo nám energii. A pak tu náhle byl první školní den a my jsme se všichni sešli v naší Bratrské škole, abychom slavnostní bohoslužbou otevřeli nový školní rok. Přivítali jsme se, představili jsme všechny nové žáčky i paní učitelky a společně jsme si zazpívali. Vyslechli jsme moudrá slova a požehnání a pak již hurá do tříd. Do přípravné třídy přišla tento školní rok třetí generace nuláčků. První dny jsme se postupně seznamovali mezi sebou, prošli jsme si společně celou školu, abychom se v ní uměli orientovat a popovídali si o tom, jak se chovat, aby naše nová škola byla pro nás bezpečné prostředí. Postupně jsme si začali zvykat na program dne v nuláčku a vytvářeli jsme si nová pravidla. A tak se noví nuláčci, s pomocí několika kamarádů, kteří zůstali z loňského roku, celkem rychle v nové škole zabydleli, našli si nové kamarády a nuláčkovská lodička vyrazila plnou parou vpřed.

Každé ráno, když si pohrajeme, sedneme si společně do pomyslného kroužku a povídáme si. Do povídání zapojujeme naše dva plyšové kamarády Huga a Pepi a společně pak procvičujeme naše mluvidla, naše uši a také náš rozum. Hrajeme si různé sluchové hry, učíme se pozorně naslouchat čtenému textu a přemýšlet o jeho obsahu, hrajeme si se slovy a hláskami. Při zpívání s kytarou rytmizujeme, doplňujeme zpívání pohybem a hrou na rytmické nástroje. V pohybu potom pokračujeme při protahovacích cvicích, při drobných pohybových hrách a při cvičeních na propojení hemisfér a dalších.

A pak šup do lavic, začíná naše hra na opravdové školáky. Učíme se uspořádat si pomůcky na lavici, správně při práci sedět a umět se na práci soustředit. Naším každodenním chlebem jsou  grafomotorická cvičení, cvičíme správný úchop tužky, postavení ruky, sezení při psaní, uvolňujeme ruku. Pracujeme na velké i menší ploše, vybarvujeme, obtahujeme tvary, překreslujeme dle předlohy a kreslíme dle vlastní fantazie. Začali jsme plnit hravé úkoly v přípravných pracovních sešitech.

A po tomto pracovním úsilí nás čeká svačinka a odpočinek. Pohrajeme si, protáhneme se a nabereme energii na další pracovní blok, kdy procvičujeme naše vnímání, pozornost, myšlení, zrakové i sluchové vnímání, paměť i řeč. Pracujeme v lavici i mimo ni, používáme různé učební pomůcky, aby naše ,,učení“ bylo zábavné a pestré.

Každé úterý máme výtvarnou výchovu s paní učitelkou Norou a ve čtvrtek dramatickou výchovu s panem učitelem Danielem. V těchto hodinách pak jednotlivě pracujeme při individuální logopedické péči.

A pak už hurá na školní zahradu, využít hezké podzimní dny k proběhnutí, sportování a hrám.

Náš zářijový program jsme si oživili několika akcemi mimo půdu školy. Byli jsme na Letné, kde se konala akce pořádaná Ministerstvem zemědělství s programem pro děti. Děti se na jednotlivých stanovištích dozvěděly nové poznatky z různých oblastí zemědělství, mohly si spoustu věcí vyzkoušet, prohlédnout, osahat i ochutnat. Navštívili jsme také Strašnické divadlo, kde jsme shlédli vtipnou a písněmi proloženou pohádku o neposlušné holčičce.

Září bylo zkrátka plné nových dojmů, zážitků a změn a uteklo jako voda. A my se s nuláčky těšíme, co nového nám přinese říjen.

Vaše Dáša