Nuláčkové v lednu

První měsíc letošního roku a zároveň poslední měsíc prvního pololetí je za námi. Dny po vánočních prázdninách byly plné dojmů z vánočních svátků, nadílky, hezkých chvil v kruhu rodiny. Nuláčci si přinesli do školy dárky, které je nejvíc potěšily. Společně jsme si je prohlédli, pohráli si, povyprávěli si vánočních prožitcích, zkrátka jsme si prodloužili sváteční náladu.

I když lednové teploty klesaly často hluboko pod bod mrazu, našly se i dny, kdy jsme si mohli užít zimní vycházky a báječné hry na naší zasněžené zahradě. Pozorovali jsme přírodu, bavili jsme se o tom, jak zimu přežívají zvířátka a ptáci a jak jim můžeme pomáhat. Dělali jsme pokusy se sněhem a ledem a povídali si o koloběhu vody v přírodě.

Vyprávěli jsme si o zimních sportech, které známe, jak je bezpečně provozujeme, jaké vybavení potřebujeme. Ukázali jsme si obrázky ze zimních olympijských her a pak jsme si malou zimní olympiádu uspořádali v tělocvičně. A děti si jí, díky své fantazii, bezvadně užily.

Ani v měsíci lednu jsme však nezaháleli s naší ,,hrou na školu“ a pustili jsme se hned do práce. Při našem ranním logopovídání s Hugem a Pepi jsme trénovali naše komunikační dovednosti a sluchové vnímání a samozřejmě i rozumové schopnosti. Procvičovali jsme hrubou i jemnou motoriku, zpívali s kytarou a rytmizovali. Seznámili jsme se s knihou ,,Ferda a jeho mouchy“, která vypráví o městečku plyšáků Emušákov. Zde žijí plyšové hračky v rodinách, stejně jako žijí lidé. Hlavní hrdina, žabák Ferda, prožívá různé situace, které vyvolávají různé emoce. Jeho emoce představují mouchy různých barev, které se vždy u Ferdy objevují. Knihu, doplněnou o plyšového Ferdu a mouchy si děti oblíbily, čteme si jednotlivé příběhy, povídáme si o lidských emocích a jejich důležitosti. Neméně aktivně pracujeme v lavicích. Je znát, že děti si již na systém práce zvykly, stává se pro ně samozřejmostí. Postupně prodlužujeme čas práce, zintenzivňujeme naší přípravu na školu.

V závěru měsíce jsme navštívili již podruhé Planetárium, pořad ,,Skřítek a nové planetárium“a potom jsme si udělali krásnou zimní procházku Stromovkou. Moc prima dopoledne v jehož závěru jsme si slavnostně předali první vysvědčení. Pak už jsme se mohli těšit na pololetní a jarní prázdniny a na to, co přinese druhé pololetí. A já se na druhé poletí s nuláčky moc těším.

Vaše Dáša