NOC S ANDERSENEM

5. dubna od 17 hodin se sejdeme ve škole, abychom strávili ve škole noc. Ta bude naplněna četbou, četbou a opět četbou. Čeká nás beseda s paní Bavorovou, šéfredaktorkou časopisu Sluníčko. Poté si každá třída stanoví svůj program.