Naši sponzoři

Školní rok 2017 -2018

Velice ráda píšu, že našimi sponzory jste především, Vy, rodiče. K 30.6. 2017 jsme měli na kontě Dětského fondu 30 356,-Kč. Adaptační pobyt jsme podpořili částkou 4 550,-Kč. Ze všech akcí Bratrské školy v tomto školním roce byl zatím výtěžek 35 407,-Kč. Mohli jsme tedy podpořit žáky na pobytech – na horách částkou 23 400,-Kč a na škole v přírodě částkou 21 250,-Kč- Celkem bylo vyplaceno 49 200,-Kč. Děkujeme. P. Radová, 4. května 2018

Opět velké poděkování všem, kteří se zúčastnili našeho divadelního představení dne 20.12. u Saleziánů. Na dobrovolném vstupném jsme vybrali 32 000,- Kč. V letošním roce jsme platili za pronájem 12 079,- Kč a ještě nás čeká 10 000,-Kč za filmařské služby. Po odečtení těchto nákladů nám přibude do Dětského fondu suma téměř 10 000,-Kč a to pouze díky Vám. P: Radová, leden 2018

 

 

Ráda bych poděkovala všem, kteří svojí aktivní účastí na podzimním táboráku a další zase nákupem přispěli k navýšení Dětského fondu o celých 7 186,-Kč. Je skvělé, že rodiče jsou po svojí práci ochotni nasadit další energii pro Bratrskou školu. Vůně vaflí, grilovaného masa dráždily chuťové buňky. Skupina děvčat z 5. třídy přispěla do fondu prodejem štrúdlu sumou 1 419,-Kč a děvčata z 1. třídy prodejem muffin 1 074,-Kč. Někteří rodiče obohatili kasičku Dětského fondu sumou 1 360,-Kč. Děkujeme všem! P. Radová, říjen 2017

 

Školní rok 2016 -2017

V novém školním roce jsme využili Dětský fond hned v září na podporu čtyř dětí na adaptační pobyt druháčků v Bělči. Nyní se chystáme na hory a díky vaší podpoře můžeme podpořit devět dětí a zaplatit jim polovinu pobytu i permanentky. Obrovské poděkování náleží některým rodičům –  Šafránkovi, Krůtovi, Čejkovských, Loudínovi, Křivkovi a pí Bohmová přispěli na pobyt na horách celkovou sumou 21 000,-. Pomoc dětem je zatím stanovena na 20 700,-Kč. Úžasné! Děkujeme!

Děkujeme panu Křístkovi, který poslal škole dar ve výši 10 000,- Kč.

Našimi sponzory jsou i rodiče, kteří nám svými odbornými radami šetří spoustu peněz.

 

Školní rok 2015 – 2016

Ráda bych vás informovala o našem Dětském fondu. V letošním školním roce se díky tomuto fondu podařilo podpořit tři prvňáčky na adaptačním pobytu v září. Celkem o třináct dětí víc s námi mohlo jet na hory.  Celková podpora činila 40 650,- Kč. Na letošních akcích školy – podzimní táborák, divadlo a ples se vybralo celkem 18 194,- Kč. Díky několika rodinám naší školy přibylo do Dětského fondu dalších 2 660,- Kč. V pátek 22.4. se chystáme na táborák a věříme, že se opět trochu fond naplní, abychom mohli pomoci dalším dětem. Čeká nás škola v přírodě. Děkujeme!

Jsem moc ráda, že vás mohu informovat o dalším nárůstu Dětského fondu. Na jarní táboráku se vybralo na dobrovolném vstupném 1553,- Kč, na zahradní slavnosti 1560. Společně s příspěvky některých rodičů – p. Charvát, Matouškovi, Fischerovi – se Dětský fond naplnil k 31.8.2016 na 11663,- Kč a to po odečtení finanční podpory pěti dětem na školu v přírodě. Děkujeme!

 

 

Školní rok 2014 – 2015

Závěrem školního roku bych Vás ráda informovala o velkém úspěchu naší výtvarné aukce, která posílila náš Dětský fond o 16 060,-Kč. Díky naší úžasné výtvarnici Míše a keramičce Elišce, vznikla krásná dětská díla. Zkušenosti s aukcí máme nepatrné, poslední byla před 6ti lety. Vsadili jsme na jednoho tatínka, pro kterého je moderování denním chlebem a dobrá věc se podařila! Pan Koranteng ve spolupráci s rodiči dokázal za dětská díla vydražit sumu16 060,-Kč. Máme z toho obrovskou radost. Další děti budou moci s námi jet na zimní či letní pobyty! Děkuji rodičům, kteří se o díla svých dětí bila až do konce. Byly to nervy! V červnu díky Dětskému fondu odjelo na hory o 3 děti více. Budete – li mít nápad, jak ještě posílit Dětský fond, budu Vám vděčná!

Velmi ráda Vás seznámím s novými velmi příjemnými čísly, co se týče našeho dětského fondu. Z podzimního táboráku byl výtěžek 1645,-Kč. Děkujeme rodinám – Křivkovi, Pavlíčkovi, Fischerovi, Charvátovi za osobní příspěvky do Dětského fondu.  Výtěžek z vánočního divadla činí a zahradní slavnosti z konce června 2014 činí 10 549,-Kč. Náš Páťácký ples byl velmi úspěšný hlavně díky tombole. Celkový výtěžek byl 10 501,- Kč. Z jarního táboráku se podařilo vyzískat 1909,- Kč. Toto všechno úsilí naprosto plní svůj účel. V tomto roce byl zaplacen pobyt na horách třem dětem v hodnotě 15 810,- Kč. I možnost uhradit školu v přírodě je stále otevřená. Děkujeme!!!

Tento rok se nám poměrně navýšil Dětský fond. Vzhledem ke skutečnosti, že máme na škole poměrně velký počet sourozenců, je pro rodiče náročné poplatit akce typu hory pro obě děti. Cílem letošního použití Dětského fondu je umožnit sourozencům odjet na hory. Dohodla jsem se s rodiči, že pobyt jednoho dítěte zaplatí oni a jeden škola. Děti, které ještě vloni na horách byli, by letos odjet nemohly. Věřím, že se podaří fond ještě posílit a několik sourozeneckých párů díky fondu na hory odjede. Z loňského roku je zde 2071,- Kč, po výzvě k rodičům se sešlo od rodičů 4 450,- Kč, výtěžek z akcí táboráku včetně bazaru je 1511,- Kč a do kasičky Dětský fond na táboráku přispěli rodiče či jiní příznivci naší školy sumou 1 645,- Kč. Celkem je tedy na účtu Dětského fondu k dnešnímu dni 9 677,- Kč. Výtěžky z dalších akcí jako je divadlo či Páťácký ples budou taktéž použity do Dětského fondu.

Stejně jako vloni děkujeme paní Machytkové za zprostředkování nového písku od Metrostavu na pískové plochy na školní zahradě.

Podzimní táborák 17. října byl výbornou akcí pro první neformální setkání rodičů v tomto školním roce. Zároveň byla vyslána prosba do řad tatínků ohledně pomoci s drobnými opravami. Byly vytvořeny dvě party – první ve složení již osvědčeného dua – p. Svoboda a p. Husar. Tito dva pánové opravovali šatnové dvířky a prolézačky. Druhá parta byla vytvořena p. Mikulou a p. Rezkem. Ti se věnovali výměně zářivkových trubic, krytů. Další trubice a startéry do zářivek nám sponzorsky sehnal p. Svoboda. Moc děkujeme.

Velké poděkování náleží pěti rodinám z 1. třídy, které přispěly na nový kabát třídy celkovou sumou 31 500,- Mockrát děkujeme.

 

Školní rok 2013 – 2014

Zahradní slavnost měla v tomto roce netradiční průběh díky horolezecké stěně. Podařilo se přemluvit majitele pojízdné rozkládací horolezecké Boulder, aby nám sponzorsky v den zahradní slavnosti zapůjčili svoji stěnu zadarmo. Ještě k tomu poskytli tři instruktory, kteří se po celé odpoledne dětem věnovali a především jistili jejich bezpečnost. Krásný zážitek pro děti naší školy i jejich sourozence.

 

Výjezd 3. a 4. třídy do Chorvatska se na poslední chvíli rozrostl o dva členy. Tým 3. třídy posílila paní asistentka Eliška Tomanová a tým 4. třídy nový pan učitel do 5. třídy Stanislav Trykar. Byla to ideální příležitost k poznání se s novým kolektivem třídy. Myšlenka vznikla z řad rodičů a ti se také na pobyt pana Trykara složili částkou 6414,- Kč. Pobyt paní asistentky byl uhrazen z finančních rezerv školy.

Poděkování náleží šikovným a především ochotným tatínkům naší školy. Pan Husar a pan Svoboda nám pomáhají s drobnými opravami ve škole i na zahradě – např. nové olemování pískoviště, spravení dveří u zahradního domku. Pan Rak a Pan Svoboda nám také pomáhají se zbavit věcí na vyhození, které se buď nevejdou, nebo nepatří do pískoviště odvozem do sběrného dvora.

Dětský fond měl na kontě k 1. září 900,- Kč. Během roku narostl na 5871,- Kč. Jednomu žákovi byl zaplacen pobyt na horách ve výši 3 800,- Kč. Zůstatek je 2071,- Kč.

Páťácký ples se opět konal v nádherném prvorepublikovém sále Domovina. Tombola se osvědčila a spolu s dobrovolným vstupným a prodejem nápojů stejně jako v loňském roce pomohla uhradit pronájem prostor na ples. Celkem se vybralo 13732,- Kč. Tombola se naplnila díky Vám, rodičům. Děkujeme.

Vánoční divadlo – tentokrát se hrou Hlas pastýře – by opět nevzniklo nebýt pomoci a spolupráce s rodiči. Do divadelního dění vstoupil pan farář Rejchrt, který hru upravil pro naši školu, podílel se na scénáři, pomáhal při výběru písní a hrál v našem orchestru. V orchestru hráli všichni muzikanti sponzorsky – rodiče či jiní příbuzní našich žáků, faráři a vychovatelé. Úžasný zážitek. Kromě toho se maminky podílely na šití kostýmů a dekorací. Tento rok byl ve znamení krys všech velikostí. Pronájem divadla se tentokrát nepodařilo uhradit z dobrovolného vstupného. To činilo i s výtěžkem z prodeje nápojů manželů Syrových 6 591,- Kč. Tečkou byla opakovaná pomoc k nezaplacení tatínka Doležala. Pořídil videozáznam, sestříhal, opatřil titulky a poskytl škole. Rodiče pak měli možnost si opatřit tuto unikátní nahrávku.

Poděkování náleží firmě Metrostav, která nám díky paní asistentky Machytkové věnovala písek do pískoviště a pod prolézačky.

Obrovskými sponzory naší školy se stali rodiče našich prvňáčků. Vybavení třídy bylo opravdu zastaralé. Doba pokročila a technika pronikla i do výuky našich nejmenších. Rodiče přispěli 112 000,- Kč. Za tyto peníze byla do třídy zakoupena interaktivní tabule a vybudováno dřevěné patro na relaxaci a rozšíření výukových prostor. Škola se na obnově třídy podílela novým kvalitním školním nábytkem, vymalováním učebny a obstaráním nové podlahy včetně podloží. Třída dostala opravdu nový kabát i s podšívkou.

Začátek školního roku byl tentokrát hodně těžký. V létě byla naše škola dvakrát vykradena. Bylo tedy nezbytné školu zabezpečit. Pan Doležal, tatínek na naší škole kvůli rychlému zabezpečení školy dokonce odložil dovolenou, aby nám pomohl zavézt bezpečnostní techniku po celé škole. Velkým pomocníkem mu byl další tatínek naší školy pan Bradáč. Za tuto akční bleskovou pomoc náleží obrovské poděkování. Pobyt ve škole byl do té doby podmalován strachem, kdy zase? To skončilo s namontováním kamer a poplachových hlásičů po celé škole.

 

2012/2013

• Poděkování v tomto sloupečku náleží nejdříve paní Fiodorové. Je to jedna z našich maminek a zároveň paní asistentka pedagoga. Když viděla, jak neustále kupujeme krmení a podestýlku pro naši malou zoologickou zahradu, použila svůj obchodní duch a sehnala sponzora! Je jím firma ZOO MIX PRAHA s.r.o. Věřte, že ušetříme dost peněz, jelikož tato firma se ujala opravdu všeho, co se týká potřeb našich zvířátek. Alespoň malým poděkováním je výzva z naší strany. Mailem jsme Vás prosili, zda byste si u této firmy mohli nakupovat pro Vaše domácí mazlíčky. K tomu je potřeba se zaregistrovat na www.zoomixpraha.evron.cz. Tam do poznámky napsat ZŠBRATRSKÁ a bude Vám poskytnuta 6% sleva. Děkujeme Zuzaně Fiodorové a následně firmě ZOO MIX PRAHA. P. Radová, 5. dubna 2013

Permanentní sponzor – kdo jiný než naše dvorní fotografka paní Okrouhlíková, v tomto školním roce matka již dvou našich žáčků. Obdivuji její energii a zájem o dění na naší škole. Je to nespočet akcí, které nám již nafotila (většinou s dcerou – malou Gábinkou v závěsu). I na hory se za námi vydala. Naše školní fotogalerie je vlastně takové její portfolio. Díky ní máme i my dospěláci a i mnohé děti krásné fotky, které nám jen tak rozdává. Děkujeme! P. Radová, 5. dubna 2013

• Začnu od Adama. Nejdřív bych chtěla moc poděkovat paní Purrové za nádhernou myšlenku založit fond na podporu dětí, jejichž rodiče si z různých důvodů nemohou dovolit poslat svoje děti na školní výjezdy jako jsou hory či škola v přírodě. Nazvali jsme ho Dětský fond. K dnešnímu dni čítá částka 9 800,– Kč díky několika rodinám, které přispěli. Děkujeme Gladišům, Kovářům, Okrouhlíkům, Obručům, Daškům, Purrům, Žatečkům, Svobodům, Hlavsům a Adamovičům!!! Jim patří dík za to, že si tři naše děti mohly na horách zajezdit a prožít si společný týden se svými spolužáky – kamarády, které by jinak nejely. Jsem hrdá na to, že se na naší škole dějí takové úžasné věci. Ještě jednou – hluboký dík! P. Radová, 5. dubna 2013

Páťácký ples – poprvé jsme se na tuto slavnostní akci, kde se nejen loučíme s našimi páťáky, ale zároveň stužkujeme i naše prvňáčky, sešli v opravdovém tanečním sále. Byl to odvážný krok – taková akce mimo školu, zajistit vše potřebné a nic nezapomenout. Podařilo se! Děkuji všem maminkám z 1. a 5. třídy, které nám všem zajistily občerstvení. Zvláštní poděkování náleží paní Syrové a paní Benešové, maminkám ze 4. třídy, které stejně jako na divadle zajistily výborné čerstvé nápoje – odšťavněné ovoce a horkou čokoládu. Další velký dík patří Vám všem rodičům, kteří jste přispěli svými dary do tomboly. Vouchery na ateliérové focení, kurz vaření či prní pomoci byly opravdovou třešničkou na dortu zvaném tombola. Ze vstupného a všech těchto aktivit se podařilo zaplatit pronájem sáli (9 680,– Kč) a vše potřebné, aby ples byl opravdu plesem – se stužkami, výzdobou, pozvánkami atd….. Vybralo se téměř 15 000,– Kč. Příští rok na plese na viděnou! P. Radová, 5. dubna 2013

Divadlo – tradiční předvánoční divadelní vystoupení se povedlo, ostatně jako každý rok, a také se podařilo na dobrovolném vstupném a prodeji výrobků dětí zaplatit pronáíjem (7 920,–Kč) divadla a alespoň minimální finanční částkou odměnit muzikanty (á 500,–Kč). Ti měli několikrát zkoušku ve škole a věnovali nám v den divadelního vystoupení svůj čas i energii nejen na představení, ale i na zkoušku. Všem děkujeme, věřím, že se Vám děti plně odměnily! P. Radová, 5. dubna 2013

• Děkujeme všem maminkám, které se podílely na výrobě kostýmů pro letošní vánoční divadlo, především maminkám z 2. třídy od paní učitelky Novákové. Ta si stanovila vysokou příčku, co se týče představy o kostýmech a díky výborné spolupráci s maminkami ze své třídy se jí to podařilo zrealizovat. Také pomáhaly s výrobou dekorace, která byla tento rok velmi výpravná. Paní Fiedorová, maminka našich dvou žáčků a také naše paní asistentka pedagoga, nám věnovala automatickou pračku, ve které se veselo barvilo, aby byla dekorace dokonalá. Prostěradla, ze kterých se tvořily tyto dekorace, ještě sama sehnala a dodala do školy. Děkujeme.

• Pan Fitzner nafilmoval celé vánoční představení a hned druhý den byl záznam s názvem Tři stromy na You Tube a zhlédnout ho můžete i z našeho webu, kde je v okénku Video link na tento odkaz. Úžasná rychlost! Děkujeme.

• Obrovské poděkování také patří paní Okrouhlíkové, která strávila s námi a se svým věrným fotoaparátem spoustu času na zkouškách v hale školy, v tělocvičně i v divadle. Výsledek? Nádherné fotografie, které si můžete prohlédnout ve fotogalerii a také již ve škole na nástěnkách v přízemí. Děkujeme.

• Paní Benešová a paní Syrová, opět naše maminky, se postaraly o vynikající nápoje na vánočním divadle. Nějakými strašně chytrými přístroji nám vyráběly nápoje – z čerstvých citrusů džusy, horkou čokoládu a pro dospěláky svařáček. Ten se v prosincový večer hodil. Tyto nápoje prodávaly za velmi slušnou cenu a výdělek věnovaly škole. Děkujeme.

• Další maminky, tentokrát z 1. třídy, nám pomáhaly v šatně divadla a při prodeji výrobků dětí – paní Fitznerová a p. Kratochvílová. Je to pro nás obrovská pomoc, když se o tyto provozní věci v takovou chvíli nemusíme starat. Děkujeme.

• Rodina Bradáčova nám opět dala důvěru a půjčila nám svoje auto, abychom mohli převézt ze školy do tělocvičny na zkoušku a také do divadla kulisy. Podařilo se nám autu nic neprovést. Děkujeme.

• Děkujeme Všem rodičům, kteří v létě zalévali – Daškům, p.Mikulovi, p. Honyšové a Bradáčům a také všem kolegům. Systém předávání klíčů nějakým zázrakem fungoval. Uf, hurá, trávník se zelená a zahájení školního roku na trávě bylo nádherné!

• Děkujeme panu Barochovi, že nám vyboural umyvadlo v ředitelně a rozšířil se nám tak prostor k sezení a také zastřihl živý plot před vchodem stejně jako vloni.

• Obrovskými sponzory naší školy byli sami zaměstnanci. Čas, který věnovali přípravě divadla a všemu okolo tohoto dění, přesahoval pracovní náplň pedagoga jak do obsahu, tak do času. Finančně by si zasloužili mnohem vyšší ocenění než jakého se jim dostává. Moc všem děkuji!!!

• Děkujeme panu Balounovi, který položil dlažbu do grafiky a chystá se i na chodbu ve sklepě. Opět se nám škola zútulnila. Také nám začistil a vymaloval kout v ředitelně.

• Děkujeme panu Svobodovi, který nám ušetřil spoustu peněz (zato jeho času bylo hodně odebráno) tím, že nám sestavil vodoměrnou soustavu, která je nezbytná k zavedení podružného vodoměru bez stočného a je pěkně drahá. Zároveň vylepšil systém nutný k zalévání a používání el. energie na zahradě.

• Děkujeme panu Doležalovi, že nám přehodil vypínač v šatně, abychom mohli zabudovat do šatny deset nových skříněk.

• Děkujeme našemu p. vychovateli T. Vincencovi, který si již zvykl, že v přípravném týdnu je hlavním údržbářem či školníkem na plný úvazek. Vše se nestihlo, a tak pokračuje i v září. Vymaloval grafiku, ta má tedy opravdu nový kabát. Také spravil lis, bude se tisknout!

• Děkujeme za posekanou zahradu i o prázdninách p. Fiodorové, tento víkend se opět na „nás“ chystala.

• Děkujeme p. Okrouhlíkové, mamince již našich dvou žáčků, která sama ziniciovala a zrealizovala nafocení nových žáčků školy, celé první třídy, učitelského sboru a to vše nám i dětem sponzorsky věnovala. Nevídané, moc děkujeme. Za celý rok jsme se také nemuseli starat, kdo nafotí jakou školní akci. Byla s námi skoro na každé větší akci, fotila a fotila a fotila a na první pohled ji to i bavilo. Vždy nám poslala již upravené fotografie na web, jen vložit. Úžasná pomoc!

• Děkujeme Vám všem, kteří nosíte do školy přebytky z Vašich zahrádek.

• Děkujeme rodičům ze současné 1. třídy, kteří se nechali strhnout nadšením třídní paní učitelky pro interaktivní výuky a přispěli částkou 48 300,– Kč na zakoupení interaktivní tabule.

2011/2012

Děkujeme

  • p. Barochovi, že si vzal za své starat se o úpravu živého plotu před školou
  • p. uč. Novákové za darování dlažby
  • p. Balounovi za položení dlažby v budově školy a obrubníků u prolézaček
  • p. Svobodovi za dovezení venkovních lavic a stolů
  • p. Okrouhlíkové za sponzorské nafocení všech třídních kolektivů včetně učitelského
  • p. Gladišové, že nám sehnala finančně výhodného dodavatele na horolezeckou stěnu
  • všem rodičům z 1. třídy za finanční dary na vybudování třídy a mnohým i za fyzickou

pomoc

  • všem rodičům, kteří přispěli na položení travního koberce v hodnotě 17 000,–Kč.
  • velké poděkování náleží i všem pracantům z řad tatínků, maminek a i jedna babička senadšeně přiložila ruku k dílu, že paní Jungmannová?

2010/2011

Velké poděkování rodičům za:

 pánům Skokanovi, Sklenářovi a Zdráhalovi za další odvoz nekonečného odpadu do sběrného dvora

 panu Svobodovi za zprovoznění hadice na zalévání, všem možným a také nekonečným drobným opravám typu vyměněný vypínač, nasazení hrábí…. Velký dík za renovaci laviček

 paní Skokanové za nádhernou pozvánku na Zahradní slavnost a p. Skokanovi za levné vytištění

 paní Syrové, která na svoje bedra vzala zodpovědnost za renovaci všech pevných laviček, její manžel a p. Svoboda to dokázali, ale i ona se velmi přičinila

 paní Obručové a i dalším maminkám z 1. třídy za pomoc s úpravou zahrady

 panu Barochovi za úpravu živého plotu i ostatních keřů, za výměny WC mís a především za celodenní pomoc v den Zahradní slavnosti, moc, moc děkujeme

 paní Syrové, která se ujala chodu kavárničky v den Zahradní slavnosti a vše zařídila včetně vytvoření nápojového lístku. Vydatně ji pomáhaly p. Pasková a p. Pešková

 všem maminkám, které pomáhaly s organizací a prodejem na Zahradní slavnosti – p. Nguyenové, p. Tabone, p. Heřmanové, p. Bohaté, p. Charvátové, Šerákové………….

 paní Matouškové, která upekla naši školu a byla výborná!

 panu Piskačovi za pomoc s ozvučením slavnosti

 manželům Purrovým za 2000,–Kč, paní Lukavské za 1000,–Kč na opravu průlezky

 paní Balounové a její mamince za nadstandardní přístup k úklidu školy a také za úžasný dort

 všem maminkám, které nás zahltily spoustou jídla a pití

PODĚKOVÁNÍ RODIČŮM

Díky paní Palkové máme už vymalovanou celou školu! Je krásně čistá, barevná a my všichni se budeme snažit, aby tak zůstala co nejdéle. Moc děkujeme za tak obrovský sponzorský dar (více jak 60 000,–). Vážíme si toho.

Děkujeme rodičům našich prvňáčků, kteří pomohli buď svými silami či finančně dotáhnout přestavbu třídy do zdárného konce. Velký dík p. Svobodovi, který trávil část prázdnin ve škole a i nadále pomáhá škole s jakýmkoliv problémem ohledně elektřiny.

Pan Baroch se postaral o bezpečnost našich dětí a svařil rozpadlý plot na zahradě. Kromě toho dokončil úpravu živého plotu před školou atd.

Pan Šimek nám zadarmo dodal mycí kout do 1. třídy a kuchyňku do družiny. Děti si užijí hodiny vaření v rámci praktických činností. P. Radová, 31. října 2010

SPONZORSKÉ DARY RODIČŮ

Kulturní život v Bratrské je opravdu bohatý. Rozhodli jsme se zakoupit kvalitní ozvučovací techniku, která by dětem umožnila plnohodnotné vystupování. Nadační fond nám letos daroval méně peněz než jsme očekávali, a tak jsme se obrátili na rodiče s prosbou o finanční pomoc. Stejně tak bychom rádi zakoupili hrnčířský kruh. Děkuji všem rodičům, kteří přispěli.

Nguyenovi – 2 000,– Kohoutovi – 1 000,– p. Dundáčková – 1 000,– Charvátovi – 1 000,– Peškovi – 500,– p. Heřman – 2 000,– Syrových – 1 000,– Bezpalcovi – 600,– p. Palková – 1 000,– Kysilkovi – 1 000,– p. Lukaská – 500,– Krupičkovi – 1 000,– Kutajovi – 1 000,–. Celkem rodiče přispěli 13 600,– Kč z potřebných 30 000Kč. Moc moc děkujeme za naše – vaše děti!

Také moc děkujeme rodičům budoucích prvňáčků, kteří již dnes přispěli na vybudování patra v jejich třídě.

Pokorných – 5 000,– Sukovi – 3 000,– a Purrovi – 1 500,–. Díky! P. Radová, 30.6.2010

DOBROVOLNÉ VSTUPNÉ

S radostí Vám oznamuji, že jsme na dobrovolném vstupném vybrali částku 3863,– Kč. Děkujeme, tato částka nám pomůže z velké části pokrýt náklady spojené s realizací divadla. P. Radová, 31.12.2009

PODĚKOVÁNÍ

Blíží se konec roku 2009. I když školní rok trvá od září do srpna, přesto vnímám jako nutné poděkovat těm rodičům, kteří se aktivně zapojují do života Bratrské školy. Touto aktivní účastí na životě školy se Bratrská škola odlišovala od těch ostatních škol. Vím, že dnešní doba je mnohem hektičtější, nutí rodiče déle pracovat a volného času je méně a méně. O to více si cením osobní pomoci Vás, kteří jste si ten čas udělali. Děkuji za pomoc panu Skokanovi, Zdráhalovi, Štolcovi, Sarkisovi, Balounovi či Švejdovi. Poděkování paní Švejdové, Charvátové a Šerákové za pomoc při jednáních s MČ Prahy7. Manželům Tabone za pravidelný finanční příspěvek nad rámec školného. Poděkování Vám rodičům, kteří svým úsměvem a přátelským slovem pomáháte navodit příjemnou atmosféru, stejně jako pozitivním ohlasem na různé akce a dění v Bratrské škole. Přeji NÁM VŠEM příjemnou spolupráci. Každým společně vykonaným činem se posouváme vpřed ve prospěch našich dětí. Děkujeme! P. Radová, 20.12.2009

Děkujeme p. Skokanové za vytvoření úžasného letáku o naší škole a nového loga školy, to vše zdarma! Velmi nám také pomáhá p. Skokan s likvidací bývalé kuchyně, kterou chceme změnit na herno-tělocvičnu.5.6.2009 P. Radová

Prostřednictvím našeho zřizovatele – Českobratrské církve evangelické jsme dostali 10 000Kč na podporu práce asistenta pedagoga, 1 000 euro na nákup tělocvičného nářadí do naší budoucí tělocvičny, 1 000 švýcarských franků na doplnění knihovny i učebnic, 30 000Kč účelově vázaných na nákup školního nábytku a 30 000Kč účelově vázaných na duchovní práci. Děkujeme! 25. dubna 2009 P. Radová

REHABILITAČNÍ KROUŽEK

Děkujeme paní Heřmanové, mamince našeho žáka 1. třídy, že se ujala zdarma vedení rehabilitačního kroužku od začátku 2. pololetí. Moc děkujeme!!! Panu Heřmanovi děkujeme za dar ve výši 20 000 Kč určených především na podporu práce paní asistentky Tomanové. P. Radová, 30.3. 2009

VÁNOČNÍ DIVADLO

Děkujeme Všem, kteří přispěli dobrovolným vstupným na divadlo. Celková částka činí 4 350 Kč. Peníze budou použity na zaolacení ozvučení, osvětlení a výroby DVD záznamu. P. Radová, 22.12.2008

DĚKUJEME

• Všem, kteří přispěli na zahradní slavnost, výtěžek 2 200Kč byl použit na nákup malířských potřeb a malby.

• Všem – p.Okamurové s dětmi, p.Mizurovi, p. Bílkovi, p. Piskačovi, p.Královi, p.Krupičkovi a p.Balounovi, kteří pomohli při nakládání odpadu na kontejner.

• P.Švejdovi a p.Pochmanovi za dodání a našroubování věšáčků na ručníky.

• P.Borovkové za pomoc při táboráku, dětem připravila těsto a ty si mohly kromě buřtíků a chleba opékat i pletýnky.

• P.Bílkovi za dar ve výši 3 500Kč.

• P.Binarovi za dar ve výši 2 375Kč.

• P.Okamurovi za dar ve výši 500Kč, který je určen na nákup fotbalového míče na kroužek.

• P.Sarkisovi, který nám řeší technické problémy nad rámec jeho práce.

• Rodině Novotných, která věnovala škole DVD přehrávač.

• Rodině Motlových, která věnovala škole monitor k počítači.

• Presbyterní církvi v USA, sboru v Sewickley za dar ve výši 44 197Kč, který je určen na hrazení nákladů spojených s duchovenskou prací ve škole.

• Českobratrské církvi evangelické za dar ve výši 50 000Kč.

Každá pomoc je vítána a moc děkujeme!

Pavlína Radová

^^^^