Měsíc září v I.třídě:

Milí rodiče,

Vaše děti si vedou ve škole opravdu dobře. Počítají, rozcvičují ruce pro psaní a tvoření, začínají poznávat samohlásky a rozlišovat, zda se procvičovaná hláska nachází na začátku, uvnitř nebo na konci slova. Děti, které už čtou, dokáží zase ostatním přečíst zadání nebo třeba básničky, které doprovázejí naše psací rozcvičky. V tělocviku se učí zvládat pokyny a postavit se do řady, do družstva nebo třeba  do kruhu. Ve výtvarné výchově již vytvořily první zajímavé práce, které se co nejdříve objeví ve třídě na nástěnce. V pracovní výchově například krásně vystřihly, nalepily a vybarvily draka. Velmi pěkně zpívají. Po měsíci se docela rychle připraví na přestávku a na tělocvik na zahradu, zvládají cestu na oběd a zpět. Shlédli jsme společně i první divadelní představení s názvem „Divadlo“ v divadle Minor – překvapilo nás svojí náročností. (Vedení divadla, i po konzultaci s námi, bude představení doporučovat až dětem ve třetí třídě.)  Občas se toho na nás valí trošku moc, tak, prosím, dopřejte dětem dostatek spánku a oddechu, aby na všechny ty aktivity a nové vědomosti a dovednosti měly dost síly.

Mějte se co nejlépe!

Vaše

Marie Nováková