Měsíc květen v I.třídě:

Milí rodiče,

v květnu byla nejdůležitější akcí společná škola v přírodě. Pokud jste sledovali školní web, tak jistě víte, že proběhla úspěšně. Učili jsme se jinak a děti plnily předkládané úkoly s velkým nasazením a udělaly spoustu práce. K našim aktivitám jsme využívali pěkně vybavený areál i okolí – pozorovali jsme přírodu; sportovali jsme (běh na 60m, štafetový běh, skok daleký, skákání přes švihadlo, pinkání ping-pongovým míčkem, vedení míče nohama, zdolávání opičí dráhy, fotbal, florbal a další sportovní i pohybové hry, turistické vycházky). Na škole v přírodě jsme také zpívali (denně chvilku ráno a pořádně po večeři). Každý večer dětem paní učitelka Šárka četla a spolu s paní učitelkou Markétou připravila dětem i odpolední „bojovku“. Děti si užily také karneval, sportovní olympiádu, stezku odvahy i táborák. V neděli nechybělo krátké zamyšlení nad příběhem Josefa a jeho bratrů ze Starého zákona. Zpáteční náročnou cestu s objížďkou děti statečně zvládly a návštěva Koněpruských jeskyní byla pěknou tečkou za celou školou v přírodě. Doufejme, že dvě děti, které s námi letos nevyjely, se příští rok také vydají s námi.

V týdnu po ŠvP měly děti zajímavou hodinu dramatické výchovy – zamýšlely se nad obrazem Guernica Pabla Picassa.

Na samém konci května, v pondělí 29.5., si děti při biblické hodině s panem farářem Ondřejem Kolářem vyslechly příběh o uzdravení slepého Brachimaia.

Sluníčko za okny nám stále více připomíná blížící se prázdniny s časem dovolených. Podpořte, prosím, i v tento čas děti, které ještě nečtou plynule, píší kostrbatě nebo počítají pomalu a věnujte jim každý den alespoň 15 minut na procvičení potřebných dovedností (třeba při úkolech, společném čtení nebo při hře).

Děkuji.

Marie Nováková