Listopadání u nuláčků

Podzim definitivně převzal vládu a listopad přinesl s barevným listím i plískanice, bacílky a rýmičky. A tak jsem i já na pár dní ulehla a svěřila své nuláčky do péče kolegyň. Zhostily se svého úkolu pečlivě a pracovaly s dětmi ze všech sil a ve všech oblastech. Naštěstí jsem se celkem rychle postavila na nohy a mohla jsem se k nuláčkům vrátit.

Listopad jsme zahájili kulturou- představením  divadla Minaret ,,Tři veselá prasátka“. Představení bylo vtipně pojaté, interaktivní a plné písniček Jarka Nohavici. Děti si ho hezky užily. A to bylo dobře, protože nás čekalo seznámení s příběhem našeho letošního školního divadla, které již tradičně připravil pan učitel Daniel Razím. Velmi netradičně zpracoval dílo Jana Ámose Komenského ,,Labyrint světa a ráj srdce“. Děti se seznámily s příběhem- scénářem, postupně si vybraly role, které chtěly ve hře ztvárnit a začalo se intenzivně zkoušet. ( A zatím se nám daří a děti zkouší zaujatě a s chutí)!!!

Listopadovou novinkou pro nás bylo zahájení cvičení v tělocvičně. Nuláčky změna baví, využíváme vybavení tělocvičny, nářadí a náčiní, které nám umožňuje zkoušet nové aktivity, cvičení a pohybové hry.

Samozřejmě jsme nezanedbávali ani naší intenzivní přípravu na vstup do školy. Povídali jsme si o čase, jeho měření, proč je jiný čas u nás a v různých částech světa, o časové posloupnosti a dalších ,,časových“ otázkách.

Protože nám ,,podzimní bacílkové“ opravdu zavařili a zahnali do postýlek skoro třetinu nuláčků, věnovali jsme dalšímu plánovanému tématu ,,lidské tělo, jak funguje a péče o něj“ dlouhý čas…zkrátka…. než proberete anatomii😀!!!! Nuláčky téma moc bavilo a o lidském těle měli spoustu znalostí!

Dalšī poučnou, vydařenou a milou akcí v měsíci listopadu byl projekt ,,Svatý Martin“. Připravila ho paní učitelka Maruška ( z 2. třídy) a nás nuláčky navíc pozvala na skvělou prezentaci na interaktivní tabuli, kde jsme se o Svatém Martinovi mnohé dozvěděli a poté si v  hravých kvízech vyzkoušeli , co jsme si zapamatovali. Ale poučili jsme se i na ,,kuchařském poli.“ Na závěr projektu jsme si společnými silami připravili, upekli a zbaštili svatomartinskou nádivku.

Listopad jsme uzavřeli krátkými, ale milými ,,miniprázdninami“ a převelikým těšením na prosinec….

Krásný předvánoční čas přeje vaše Dáša