Listopad ve třetí třídě

Zase je za námi další měsíc. Někdy čas plyne rychleji, než bychom si přáli. Během listopadu jsme však stihli mnoho aktivit. Oslavili jsme svátek sv. Martina velkým projektem celé školy. V naší třídě proběhlo úspěšně pečení nádivky. Naučili jsme se mnoho nového o hmotnosti kapalin, odměřovali jsme objem. Zahráli jsme si rytmickou hru, prošli jsme si prezentaci a následně úspěšně splnili všechny úkoly na interaktivní tabuli. Společně s celou školou jsme projekt završili zpěvem a malou hostinou v podobě nádivky a rohlíčků. Téma jsme zakončili až o několik dní později, když jsme sepsali recepty na nádivku. Originální díla si můžete prohlédnout na nástěnce.
Návštěva ČVUT byla dalším velkým přínosem., Více si můžete přečíst zde: https://www.fs.cvut.cz/aktuality/711-212/deti-a-studenty-technika-proste-bavi/
Připravený program byl opravdu nabitý, Byli jsme rozděleni do skupin, ve kterých se nám během dne věnovalo hned několik vysokoškolských učitelů. Příjemně mě překvapilo, kolik toho děti znají.
Ve stejném duchu jsme pokračovali i další den, kdy jsme navštívili planetárium s programem: Co čáp učil na rybníce. I tam jsme byli pochváleni paní, která program vedla. Byla to skutečně velmi milá paní, děti mnohokrát pochválila a opakovaně nás ujišťovala, že jsme první třída, která některé informace ví. Odcházeli jsme potěšeni, že naše třída má znalosti na velmi dobré úrovni. Tento vzdělávací program byl zaměřen na vodu v různých podobách. Kromě vody v těle jsme se mnoho načili i o vodě, která teče z kohoutku, ale i o vodě odpadní. Nechyběly ani živočichové a rostliny ve sladkých či slaných vodách. Byla jsem opravdu pyšná, jak široký přehled o světě děti mají.
Ve škole jsme také nezaháleli. Ještě než jsme se pustili do nacvičování divadla, dokázali jsme se naučit vyjmenovaná slova po B a po L. Četli jsme mnoho pohádek, psali recepty a pracovní postupy. V matematice pokračujeme v písemném sčítání a odčítání. Měřili jsme a vážili, umíme spočítat obvod a obsah čtverců a trojúhelníků ve čtvercové síti. Nezapomněli jsme ani na zvířátka dědy Leoně a indické násobení. V prvouce jsme se zabývali tématy jako je rodiny, práva a povinnosti, lidské vlastnosti, tísňová volání, povolání. Už se těšíme, co dalšího se naučíme příští měsíc!