Listopad ve II.třídě

Milí rodiče,

podzim na strakaté kobyle mizí v nenávratnu a my už s dětmi chodíme cvičit do tělocvičny. Děti z tělocvičny mohou jít na oběd a když to potřebujete, tak mohou jet přímo do školy. Můžete si je vyzvednout i před tělocvičnou a to ve 12:55. Pokud to nestihnete, najdete nás na cestě do školní jídelny nebo v jídelně na Ortenově náměstí. (Na nikoho nemůžeme čekat.)

Do konce listopadu Vaše děti stihly procvičit všechna psací písmena – píší opravdu hezky. Během prosince se budeme více zaměřovat na správné psaní velkých písmen ve jménech i na začátku vět a na psaní u, ú, ů. Také se budeme zabývat samohláskami a souhláskami – je opravdu nutné, aby se děti jednotlivé skupiny naučily zpaměti (samohlásky krátké, dlouhé; souhlásky měkké, tvrdé , obojetné). Děti se budou učit psát po tvrdých souhláskách tvrdé y a po měkkých souhláskách měkké i . V matematice řešíme stále složitější příklady do 30, začínáme se orientovat v plánech cyklistických tras, budujeme prostorové představy a objevujeme geometrii. V prvouce se zabýváme podzimem, přírodou a spoustou věcí, které s tím souvisejí. V našich výtvorech z výtvarné výchovy se odráží podzim – podívejte se na nástěnky ve třídě dřív, než je vystřídá vánoční výzdoba. V pracovních činnostech jsme si vytvořili „Velkou čtenářskou knihu“, ve které je zaznamenáno, jaké knihy a kdo z nás již přečetl; vyráběli jsme vločky z papíru, pekli jsme nádivku. V hudební a dramatické výchově se samozřejmě zaměřujeme na vánoční divadelní představení. V biblické hodině 29.11.2017 s námi pan farář Ondřej Kolář mluvil o adventu, o narození pána Ježíše i o slavném Ježíšově příchodu do Jeruzaléma.

Ve čtvrtek 16.11. jsme si připomněli svátek svatého Martina. Našim předkům končil ten den hospodářský rok, takže pořádně oslavovali. My jsme si upekli nádivku, dozvěděli jsme se spoustu nových informací o lidových zvycích, pranostikách, českých malířích i o slavných Martinech. Na závěr jsme si pochutnali na nádivce a na svatomartinských rohlíčcích. Poznatky a zážitky z tohoto dne ještě využijeme v učivu prvouky, matematiky a v hodinách českého jazyka.

20.11. jsme se vypravili do planetária na pořad „O sluníčku, měsíčku a hvězdičkách“. Dozvěděli jsme se, jak vypadá vesmír, proč se střídá den a noc i jak je možné, že měsíc má na obloze různé podoby. Nakonec jsme se snažili proniknout do tajů střídání ročních období.

V listopadu se rovněž naplno rozběhly přípravy našeho vánočního představení – děti se seznámily s tématem a spolu s panem učitelem Danielem Razímem představení dotvářely. Ve výtvarné výchově chystaly návrhy pozvánky. I v letošním roce bychom prosili o pomoc při přípravě kostýmů a rekvizit. Všechny děti budou potřebovat velmi nenápadné oblečení, nejlépe černé, případně tmavě šedé s dlouhými rukávy (bez potisku!). Obuv by měla být tmavá, nenápadná. O shánění chybějících rekvizit Vás budeme informovat průběžně.

Poslední týden v listopadu jsme se začali věnovat našim trojstranným rozhovorům. Měly by nám pomoci v našem snažení zvládnout vše co nejlépe bez zbytečných stresů. Jestliže se zrovna něco nedaří, hledáme způsob, jak dovednost nebo znalost nacvičit či získat. Pokud se nám ovšem daří, měli bychom umět chválit (i sebe), případně děkovat.

Takže Vám děkuji za Vaši spolupráci a těším se na další!

Vaše

Marie Nováková