Listopad

Listopad je měsíc stmívání a zklidnění, soustředění na práci a na sebe. S mnohými z vás jsme se sešli a spolu s dětmi přemýšleli, co se nám daří a co můžeme udělat pro zlepšení. Snažili jsme se především učit. V češtině se nám velmi daří, opakování vyjmenovaných slov je snadné pro většinu dětí. V matematice je to s velkými čísly ale trochu potíž, snažíme se porozumět, nejen mechanicky používat, i když princip písemného dělení je třeba prostě si zafixovat. Kdo neumí násobilku bezpečně, zaostává. Vlastivěda i přírodověda i angličtina na nás klade už větší nároky, a tak se učíme pravidelně se učit. Ještěže jsou předměty jako výtvarná výchova. Nejlepší je ovšem hudební výchova občas vystřídaná výchovou dramatickou. Přípravy na divadlo už jsou v plném proudu. Jako vždy je toho třeba mnoho vymyslet a vyzkoušet. Je to tvořivý proces velmi zajímavý pro všechny.

Ani v listopadu jsme ale nebyli jen zalezlí ve škole, naopak vypravili jsme se nejen poznat německou operu, kdy jsme se seznámili s Orpheem pana Glucka a Kouzelnou flétnou pana Mozarta, ale vydali jsme se i na prohlídku Národního divadla, doslova od hlavy až k patě neboli od střechy až po sklepení. Čekala nás zde i přehlídka opravdických operních kostýmů.  Na svatého Martina jsme ozdobili náš strom vločkami a venku začalo sněžit. O svatém Martinovi a slavení jeho svátku jsme si pak v rámci celoškolního projektu hodně povídali, ale nejen to, upekli jsme si také nádivku a ochutnali pravé martinské rohlíčky. Na preventivní program k nám také zavítaly dvě milé slečny z křesťanské pedagogicko-psychologické poradny. Byl to příjemný den plný her, povídání a sebepoznání. Moc se jim u nás líbilo a také nás moc chválily. Že by se v ostatních školách děti hádaly ještě víc než my? Do školy zavítala také paní výtvarnice, která s námi vyrobila krásné skleněné květy a ukázala nám, jak se vyrábějí zvířátka ze skla. Nás čekalo také vyrábění, nejen ozdob na výzdobu školy, ale i adventních věnců. A od té doby každým dnem zapalujeme svíčku a těšíme se každým dnem víc a víc na vánoční divadlo, besídku a hlavně na vánoční prázdniny a na Vánoce!