Letní květen u nuláčků

Tak jako konec dubna popřel druhou část pranostiky ,,ještě tam budem“, tak i vstup do května byl vstupem do nefalšovaného léta, navíc zpříjemněný dvěma prodlouženými víkendy. To byl sice prima relax, ale v nuláčcích odstartoval taktéž nefalšované ,,prázdninové vyladění“ a návrat do ,,ještě je škola“ s krásně opálenými tvářemi a prázdninově otlučenými koleny, byl dost obtížný. Ale poradili jsme si, přesunuli jsme totiž těžiště našeho vzdělávání více do přírody.

A protože se blížil svátek všech maminek, bylo naším tématem povídání o rodině, příbuzenských vztazích, o povoláních rodičů, o rodinných zvycích a společně tráveném čase. Maminkám jsme připravili malé láskyplné přáníčko a básničku. A tak jako jsme si povídali o lidských rodinách, povídali jsme si i o zvířecích rodinkách, o zrození nového života v přírodě. Při vycházkách jsme pozorovali rostlinnou říši v období jejího nejúžasnějšího rozpuku a nejčerstvějších barev.

Letní počasí v nás vyvolávalo touhu po cestování a dobrodružství a my jsme si povídali o dopravních prostředcích a jejich možnostech, o bezpečnosti silničního, leteckého a lodního provozu, o dopravních předpisech a značkách a o pravidlech bezpečného chování při cestování. Nové poznatky jsme si vyzkoušeli při vycházkách a cestování na obědy. Při té příležitosti jsme se také společně vydali na cestu do vesmíru, sice jenom v Planetáriu, ale i tak nám pohádkový příběh ,,Anička a Nebešťánek- letní příběh“ dal možnost zasnít se pod letní oblohou plnou hvězd a souhvězdí a dozvědět se o vesmíru spoustu zajímavostí. Po představení jsme si ještě prohlédli a vyzkoušeli exponáty Planetária a báječné dopoledne jsme zakončili procházkou jarně-letní Stromovkou.

Květen utíkal jako voda a my jsme nezapomínali ani na naši další přípravu na bezproblémový start v první třídě a pracovali i ve školních lavicích, sportovali na hřišti, zdokonalovali své plavecké dovednosti v bazénu Šutka a hlavně se těšili na báječné letní prázdniny, které se nám každým nádherným letním dnem přibližují. Krásný předprázdninový čas vám všem! Vaše Dáša