Leden ve třetí třídě

V lednu jsme přišli do školy pořádně odpočatí po Vánocích a zvládli jsme se naučit mnoho nového. Velmi nás baví zápisy zlomků, krájení oplatek na části, počítání a zapisování jednotlivých částí. Nejlepší na tom je, že na konci práce můžeme oplatky sníst. S některými dětmi se nám podařilo vyvodit i krácení zlomků.
Několikrát jsme byli bruslit a třeťákům se na bruslení tolik líbilo, že jsme ještě další návštěvu ledové plochy přidali. V lednu jsme také trénovali společenské tance, abychom na plese věděli, jak na to. Protože to pro většinu dětí nebyl ples první, tak jsme se zabývali náročnějšími tanci a mazurka byla skutečně jen začátek. Před plesem jsme si také osvěžili základy společenského chování. Na konci měsíce jsme dostali vysvědčení. Všichni se snažíme učit ze všech sil, tak se to projevilo i na moc pěkných výsledcích. Ještě jsme stihli navštívit výstavu v Náprstkově muzeu. Co tam bylo k vidění, Vám jistě děti samy budou vyprávět.
Máme stále lepší výsledky ve čtení, ale i písemných projevech. Konečně se začíná projevovat, jak užitečné je psát si každý měsíc čtenářský deník. Je to opravdu znát, můžete se sami v denících i ostatních sešitech přesvědčit.