Leden v 5. třídě

Počasí jako by předvídalo nástup jara, které ale má přijít až za dlouho… Hned první den po vánočních prázdninách jsme se vypravili společně se čtvrtou třídou na další návštěvu Státní opery. Tentokrát nás zavedli do zázemí opery. Prohlédli jsme si kulisy, maskérny, zkušebny a velký mechanismu, který řídí celé jeviště. Dozvěděli jsme se, že se za poslední roky vychýlil o pár milimetrů díky pražskému metru a bude muset projít náročnou rekonstrukcí.

Následující den jsme se dali do práce. Čekala nás příprava na pololetní práce z matematiky a českého jazyka. Hned v prvním týdnu byly třídní schůzky, na kterých se rodiče dozvěděli, co nás čeká a nemine a předběžné známky. Pro někoho překvapení dobré, pro někoho nemilé. Děti se s množstvím testů popraly statečně a až překvapivě úspěšně!

I na sport jsme nezapomněli. Rozhodli jsme se využít venkovní bruslení. Dobruslili jsme na střechu nákupního centra Harfa, kde ledová plocha byla jen pro nás. Hodina utekla jako voda. Nikdo si nic neudělal a my se mohli vrátit na oběd. Jen Matymu pan správce zamkl boty do šatny a odjel pryč. Málem šel bos domů, ale ochranka objektu po půlhodině našla klíče, které sedly do zámku.

V učení jsme se ve vlastivědě důkladně věnovali meziobdobí dvou světových válek a následně druhé světové válce. Dostali jsme se tak na zajímavé otázky, proč byli Židé vyvražďovaní a vůbec, co tomu všechno předcházelo. Odborný referát na téma „Protektorát Čechy a Morava“ si pro nás formou prezentace připravil Petr Šír. Přinesl nám ukázat legitimaci, fotografie a peníze z období protektorátu. V přírodovědě jsme probrali polohu České republiky v rámci mírného podnebného pásu.  V českém jazyce jsme se konečně dostali na vzory přídavných jmen mladý a jarní. To nám někdy v diktátech dělalo problémy, tak doufám, že to nadále problémem nebude. V matematice jsme na pomezí geometrie a počítání pracovali se sloupcovým diagramem a souřadnicemi. Vhodné spojení geometrie a zajímavého počítání děti nadchlo a bavilo.

Všestranné osvěty se nám dostalo od městské policie. Dva strážníci nám popovídali, jak probíhá vyšetřování a jaké důležité kroky musí kriminalista udělat, aby dobře zajistil místo činu. Poděkovali za spolupráci a nesmírně poslušné děti. K tomu přidávám i své díky, protože žáci během delší přednášky byli opravdu hodní!

Daniel Krejčík

obrázek 1 obrázek 2 obrázek 3 obrázek 4