Leden u prvňáčků

Vážení rodiče,

leden byl pro všechny prvňáčky především ve znamení nejrůznějších nemocí, které nás po celý měsíc pronásledovaly. Naštěstí mají děti kromě mě-učitelky ve třídě i šikovnou Elišku T., která výzvy v podobě suplování bez potíží zvládá.

Všechny lednové pondělky jsme se spolu s paní ředitelkou vydávali místo do tělocvičny na kluziště na Letné, kde jsme se společně věnovali lednímu bruslení. Kromě pohybu na vzduchu jsme si užili spoustu zábavy a rozbruslily se i děti, které tento sport zkoušely poprvé. Ve skupině dětí jde všechno lépe a motivace je největší.

V českém jazyce jsme se naplno pustili do písanek a nácviku psacích písmen. Dětem se daří, takže už všechny začínají zkoušet psát psacím perem. Pravidelně čteme, plníme úkoly k textům, vymýšlíme příběhy, ilustrujeme je. Ve cvičeních v učebnici jsme vyhledávali rýmy a skládali vlastní jednoduché rýmovačky. V závěru měsíce jsme se seznámili s některými dětskými časopisy a vymýšleli komiksový příběh.

V matematice jsme začali pracovat ve druhém dílu učebnice. Největší novinkou tohoto měsíce je matematické prostředí AUTOBUS. V této první fázi děti skutečně „jezdí“ naším školním autobusem a počítají nastupující a vystupující cestující. Číselný obor jsme rozšířili do 14, nadále však procvičujeme a snažíme se zautomatizovat číselné spoje do 10. V rámci geometrie jsme se věnovali krychlovým stavbám a zopakovali si základní geometrické útvary.

Celým měsícem nás provázelo téma dávných dob a starých řemesel. O životě v minulosti jsme četli i psali, poslechli jsme si ukázky z Babičky Boženy Němcové. Navštívili jsme Muzeum hlavního města Prahy, kde jsme se seznámili s loutkou Václavem, kterému děti pomohly vybrat budoucí povolání. Ve škole si děti vyzkoušely práci na tkalcovském stávku a pod vedením Elišky i práci na hrnčířském kruhu.

Ke konci ledna se konal školní ples, na kterém prvňáci zazářili s krátkým tanečním vystoupením. Přesto, že na nácvik měli jen krátký čas, tanec i následné slavnostní stužkování si patřičně užili. Za pomoc s vystoupením děkuji paní vychovatelce Šárce, která nám pomohla s choreografií.

Slavnostního předání prvních vysvědčení se bohužel zúčastnilo jen čtrnáct zdravých dětí. Přesto všem moc gratuluji, jedničky si všichni opravdu zasloužili, máme za sebou kus pořádné práce.

Ať nás všechny do druhého pololetí nadšení a zdraví provází.

|Pavla