Leden

Leden ubíhal mílovými kroky v záplavě pololetních písemných prací, testů a příprav na naše Bratrské plesání. Velké díky patří panu učiteli Danielovi, který ve spolupráci s dětmi připravil krásné vystoupení. Tři naše skvělé hudebnice Helča, Viktorka a Verča si i při nemoci nacvičily skladbu na téma  Hry o trůny (violoncello, housle a klávesy). Recitátorka Klárka statečně přednesla úryvek o štěstí z románu Paula Coelha Alchymista. A nakonec naše tanečnice Emma a Vanessa bravurně zatančily na skladbu Happy od Pharrella Williamse  a pozvaly všechny na parket. Ples byl krásný.

Místo do tělocvičny jsme v lednu zavítali na veřejné kluziště na Letné. Děti si obě bruslení užily, ačkoliv jim jednou počasí zrovna nepřálo a zapršelo. Přesto bruslení dětem vykouzlilo úsměv na tváři.

30. ledna si pro nás pan učitel Daniel připravil program v Náprstkově muzeu. Tam nás provedl a ukázal, jak žili Indiáni od Severní Ameriky až po Jižní Ameriku. Pro děti byly připravené pracovní listy. Hledaly, jakému zvířeti patří stopy, co je pro jaký kmen typické a různé zajímavosti, které jsme nevěděli. Vyzkoušely si i hru na námluvy :).

31. ledna v den vysvědčení děti vyrazily do Nuslí na Tělocirk. Dětí se ujali dva lektoři, kteří jim ukázali a děti vyzkoušely zajímavou rozcvičku. Dále se děti pokusily a zkoušely, jak se žongluje, salta do velkých žíněnek, chůzi po laně. Největší zážitek pro děti byl, když si mohly vyzkoušet cviky na zavěšených šálách.

Vysvědčení je rozdáno a jede se dál. Hodně štěstí a rozumu na cestě za vysněnou školou!

Jitka N. a Eliška P.