Leden

Leden, měsíc hodný svého jména, byl měsíc plný opakování, písemných prací a čekání na vysvědčení, na pololetní prázdniny a následující jarní prázdniny. Uplynul rychle jako voda. Děti se pilně učily, aby opakování zvládly co nejlépe. Učily se skloňovat podstatná jména rodu středního, počítat s velkými čísly, ve vlastivědě napjatě poslouchaly referáty o zajímavostech naší ČR a učily se anglicky cestovat po městě. Přitom zvládly vyrobit krásné chundelaté vlněné bambule, které přeci k zimě patří, a krmítka z keramické hlíny pro naše hladové ptactvo na školní zahradě.

11. ledna proběhl preventivní program Policie ČR, týkající se ochrany dětí ve virtuálním světě a při setkávání s cizími lidmi. 13. ledna jsme se vypravili na výstavu Lego, kde děti viděly, co vše lze z malých kostiček vytvořit. Pak se vrhly do hrací zóny a s radostí a činorodým zaujetím zhmotnily své představy. Tvořit mohly v horizontální i vertikální rovině a dokonce stavěly i z obrovských kostek. Při tom si užily plno legrace.

Pak už se přiblížil konec ledna a s ním i očekávané vysvědčení. Za odměnu každý dostal parádní speciální písanku s různými druhy písma tak, jak se utvářely v různých místech naší Země. Takovou jsme ještě neměli :). A pak už hurá na jarní prázdniny!