Květnoví prvňáci

Milí rodiče,

květen nás přivítal nezvykle horkým počasím. Po téměř letním pobytu na škole v přírodě se nám jen těžko vracelo do školních lavic. Přesto naši šikovní prvňáci spoustu práce zvládli a s koncem tohoto měsíce splnili téměř vše, co požaduje náš vzdělávací plán.

Zopakovali jsme čtení i psaní slov se slabikami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě a di, ti, ni. Pokračovali jsme v nácviku psacího písma dle písanek a procvičovali hlasité i tiché čtení na textech v učebnicích i ve vlastních knihách. Všechny děti výborně zvládají čtenářské dílny (v současné době jsou schopny patnáctiminutového soustavného čtení bez přerušování), těší se na ně a s radostí si sdělují informace o knihách, se kterými „pracují“.

Ve všech předmětech jsme se zabývali penězi a nakupováním. Řešili jsme ekonomické slovní úlohy, četli texty o obchodech a nakupování, představili si české mince a bankovky. Děti zjišťovaly, kolik stojí konkrétní druhy zboží v obchodech, počítaly, kolik jim paní prodavačka vrátí, pokud platí dvacetikorunou.

Žáci celé školy měli možnost zúčastnit se třídních ochutnávek mléčných výrobků. Výrobky zaznamenávali do tabulek, sdělovali si, které chutě jsou jim příjemné a které nepříjemné. Ze zbylých tvarohů a sýrů jsme si v naší třídě připravili chutnou vajíčkovou pomazánku. Děti pracovaly naprosto samostatně od přípravy surovin, po zpracování až ke konzumaci. Následující den se seznámily s popisem pracovního postupu.

Teplé počasí nás inspirovalo ke zvelebení naší třídní zahrádky. Děti si vyzkoušely pletí plevele, rytí, setí i sázení a zalévání. Nechali jsme naklíčit dýni a fazole, které se teď již vyjímají na záhoncích. Ve třídě jsme pozorovali růst řeřichy v různých podmínkách (světlo-tma, sucho-vlhko).

V měsíci květnu jsme navštívili dvě divadelní představení. Ve Studiu Alta jsme spolupracovali na  interaktivním představení Bratři (volně inspirováno knihou A.Lindgrenové Bratři Lví srdce) a v divadle Jatka 78 jsme shlédli přestavení společnosti Damúza Bajaja. Obě představení byla velmi inspirativní a odcházeli jsme z nich plni dojmů.

Se všemi z vás jsem se sešla při konzultacích, na kterých jsme zhodnotili uplynulý školní čas a nastavili si úkoly pro další období. Všem vám velmi děkuji za spolupráci.

Poslední květnový den jsme se rovněž sešli na společných třídních schůzkách. Další takové setkání nás čeká až příští školní rok v září.

Užívejme si horkých letních dní a společně se těšme na prázdniny po dobře vykonané práci.

 

Pavla