Květen ve třetí třídě

Začátek měsíce května nám zpříjemnily svátky. Někteří trávili volno mimo Prahu a do školy jsme se vrátili krásně odpočatí. Čtenářské deníky, které každý měsíc odevzdáváme, nás učí vytrvalosti. Pomocí přečtených knih se navzájem obohacujeme o čtenářské zážitky a vzájemně se motivujeme ke čtení. Také se stále učíme pohlížet na literaturu z různých pohledů. Opravdu vydařené bylo popisování našich největších zážitků. Děti se nad nimi opravdu zamýšlely, vznikly tak originální a poutavé texty. Věnovali jsme se poznávání slovních druhů, určování mluvnických kategorií u podstatných jmen a časování sloves. Ve skupinkách jsme vytvořili informační listy o každém slovním druhu a vymysleli jsme mnoho příkladů ke každému z nich, můžete se ve třídě podívat.
V polovině května proběhla ochutnávka mléčných výrobků. Ve dvojicích se zavázanýma očima jsme zkoumali chuť tvarohů, mlék, sýrů a jogurtů. Rozpoznat rozdíl mezi plnotučným, polotučným a nízkotučným mlékem dokázalo jen pár dětí, přesto jsme si to moc užili a pochutnali jsme si. V návaznosti na mléčné výrobky jsme se věnovali zdravému stravování. Povídali jsme si, jaké potraviny je zdravé jíst a v jakém množství. Největším překvapením pro mě bylo zjištění, jak děti nahlíží na sladkosti. Úkolem bylo odhadnout, jak často je vhodné konzumovat sladkosti jako je čokoláda, sušenky, zmrzlina, atd. Většina dětí odhadla množství, které ještě neškodí jejich zdraví, na 7-10 porcí sladkostí za týden. Snažili jsme se zjišťovat informace, co vlastně znamená zdravě se stravovat a proč je třeba se tomuto tématu věnovat. Celý následující týden si děti snažily nosit zdravé svačiny. Na těch jsme si pak ukazovali, jak by měla svačina vypadat, aby obsahovala to, co naše tělo potřebuje ke správnému fungování. Některé děti překonávaly samy sebe, když jejich svačina neobsahovala alespoň jednu sladkost.
Během května jsme se podívali do divadla na představení Krabat. Skvěle připravené interaktivní představení vtáhlo děti do děje již od samého začátku. Příběh o boji dobra a zla, o lidské touze umět, co člověku nenáleží a následném těžkém boji s temnými silami. Ústředním sdělením je síla pokušení, kterému člověk tak snadno podléhá, ale tak složitě se pak opouští. Dětem je téma předáváno s velkým citem prostřednictvím silného zážitku, příběhu s jim blízkým tématem čarování a statečným hrdinou. Věřím, že si děti odnesly z divadla kromě zážitku i poučení.
Ke konci měsíce následovalo rozloučení s plaváním a v dalším měsíci nás čeká cvičení na školní zahradě. Poslední den v měsíci proběhlo společné focení skupinek a tříd na školní zahradě. Počasí nám přálo, tak nám usměvavé fotky budou hezkou vzpomínkou na celý tento školní rok. Venkovní teploty nám již delší dobu připomínají blížící se prázdniny. Do těch posledních pár týdnů tedy přeji nám všem ještě dost sil k posledním školním povinnostem, než se vydáme vstříc zaslouženému odpočinku.