Květen ve II.třídě

Milí rodiče,

v květnu jsme po škole v přírodě nejdříve pořádně odpočívali při dnech volna.

11.5. jsme si spolu s Vámi užili táborák.

V dalších školních dnech nás čekalo především procvičování učiva. V českém jazyce jsme opakovali správné psaní velkých písmen (na začátku vět, ve jménech i názvech), měkkých a tvrdých skupin, souhlásek, které jinak slyšíme a jinak píšeme, i psaní znamének za větami. V matematice jsme si k příkladům a praktickým aplikacím na sčítání a odčítání do sta přidali násobení a dělení čísel od jedné do šesti. V prvouce jsme se zabývali jarní přírodou.

Během měsíce května jste také přicházeli na trojstranné rozhovory. Doufám, že jsme společně s Vašimi dětmi zvolili dobré strategie pro další období.

23.5. byla biblická hodina věnována tématu Svatodušních svátků.

25.5. jsme v divadle Alta prožili interaktivní představení Bratři (vytvořené na motivy knihy A.Lindgrenové Bratři Lví srdce). Povídali jsme si o přátelství i o vlastním strachu a mohli jsme si zkusit vytváření některých divadelních efektů.

Samotný závěr měsíce května byl věnován focení a třídním schůzkám.

Ještě nás čeká důkladné opakování, závěrečné písemné práce z matematiky a z českého jazyka, ale také představení a akce, při kterých vlastně ani nebudeme vnímat, že se učíme.

Přeji pěkný červen

Marie Nováková