Květen

Květen nám začal klidně, děti již měly po přijímačkách. Sláva! Několik dětí se dostalo na gymnázia, další na školy s rozšířenou výtvarnou výchovou či matematikou a další na vybrané ZŠ.

3. 5. po 1. svátku jsme měli pokračování   preventivního programu Moje cesta na svět, který pořádá o. p. s. Národní iniciativa pro život. Týkal se změn v dospívání, pozitivního pohledu na sebe sama, na život, lásku, lidskou důstojnost, výchovy k zodpovědnému partnerství, vztahů v rodině. Jako obvykle měl velký úspěch.

11. 5. po 2. svátku proběhlo obvodní kolo matematické soutěže Pangea, kde náš skvělý matematik a vědec dosáhl na 5. místo v ČR!

14. 5. bylo další pokračování cyklu Hurá do opery, a to opera italská. Shlédli jsme ukázky z opery G. Verdiho La Traviata a G. Rossiniho Lazebník Sevillský. Také nám tři děti zahrály ukázky scénické hudby na flétnu, housle a maličkou harfu. Krásné jako vždy.

16. 5. byl tradiční Květinový den – Český den proti rakovině. Naši páťáci prodávali žluté měsíčky zahradní s fialovou stužkou a šlo jim to skvěle, úspěch byl veliký, výdělek také. Kytičky byly prodány ještě před polednem. Dobrá věc se podařila.

28. 5. proběhlo obvodní kolo matematické soutěže Pythagoriáda, které se zúčastnili 4 naši nejlepší řešitelé ze školního kola.

30. 5. jsme se fotografovali na školní zahradě, třídy, skupinky i jednotlivci.

31. 5. jsme na pracovních činnostech savili další trička a vyráběli náušnice z vylisovaných lučních kytiček. Nádhera!

Krásné červnové dny přeje Jitka N.