Když duben laškuje, bývá mnoho sena a obilí.

A že si s námi duben zalaškoval! Zažili jsme letní i zimní dny, těch jarních bylo nejméně. Je to naděje, že se počasí vyřádilo a my ve čtvrtek odjedeme na školu v přírodu a  zažijeme krásné jarní dny.

Těším se, že se budeme učit v přírodě, hodně sportovat, závodit a zpívat.

Můžeme si to dovolit. V českém jazyce jsme zvládli učivo třetí třídy. Ve druhém pololetí jsme se naučili párové souhlásky, prohlubujeme znalost měkkých a tvrdých slabik, zlepšujeme se v určování vlastních jmen, i když nám to někdy ujede a i svoje vlastní jméno napíšou děti s malým písmenem.  Také se učíme slovní druhy a opravdu se to daří, děti to baví. Začali jsme se věnovat vlastnímu psaní, dopisy a popisy se dětem vedou, snad se to projeví i při psaní ze školy v přírodě. Stále sbíráme slova vícevýznamová….

V matematice se věnujeme násobilce. K té ovšem patří i dělení, proto hodně kopírujme z jiné učebnice. Nesmíme zapomínat na sčítání a odčítání do 100. A to doslova všichni, ono sčítat a odčítat do 100 s přechodem přes desítku, je těžké i pro výborné počtáře. Stále dětem opakuji, že příklad je věta, příběh a nesmím nic vynechat, ale jít pěkně krok po kroku. Tzn. nejdříve k prvnímu číslu přičtu či odečtu desítky a teprve potom jednotky druhého čísla. Násobilka děti baví. Chybí už jen číslo 7 a máme hotovo! I zde jsme učivo zvládli a budeme hodně opakovat, aby se příští rok  nová paní učitelka mohla radovat, jaké to má šikovné žáčky. Dovoluji používat dětem prsty jak na násobení tak dělení, tak jim to prosím, dovolte také. Pomůcka, kterou mohou mít stále u sebe, je ta nejlepší pomůcka. Časem dítě zjistí, že už ji nepotřebuje, ale mnohé děti to potřebují jako ujištění se. Dopřejme jim to.

Tento měsíc byl ve škole zápis, a tak jsem pár dní u dětí nebyla. Děkuji Elišce a Markétě. I výlet do Toulcova Dvora zvládla děvčata sama. Pořad ke Dni Země byl prý skvělý, jen byla zima. Koncert u Saleziánů také nezklamal, to už máme ověřené. V květnu bych s dětmi ráda navštívila ČVUT, kde pro děti připravují naučné , vědecké pořady spojené s pokusy. Pamatuji si, jak byly děti unešeny výrobou komety. Dám vědět, zda to vyjde a půjdeme.

Děkuji paní Ripkové, že si udělala čas a přišla s dětmi vyrobit násobilku podle Montessori způsobu a paní Syrovátkové, která sehnala další Montessori pomůcky k usnadnění učiva matematiky. Ještě nám do třídy přibyla obrovská krabice s různými hrami na násobilku, čili způsobů, jak si zafixovat násobky, mají opravdu hodně.

Na školu v přírodě jedeme v počtu dvaceti, bude tedy velká příležitost utužit vzájemné vztahy. Na dva dny za námi přijede pan Kantor, tak se těším, že pro děti připraví pár aktivit ke stmelení kolektivu. Na podzim v Bělči to bylo moc fajn.

Nejpozději ve čtvrtek na viděnou u autobusu. Pavlína Radová